Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO

Geografie – věda zabývající se krajinnou sférou a vzájemnými vazbami mezi přírodním prostředím a lidskou společností, v prostoru a čase
Krajinná sféra – základní objekt geografie
Složení krajinné sféry:
1. Fyzicko-geografická sféra – přírodní
- litosféra – horninový obal Země
- pedosféra – půdní obal
- hydrosféra – vodní obal
- kryosféra – ledový obal, obal s teplotami po více než dva roky pod bodem mrazu (led, permafrost)
- atmosféra – vzdušný obal
- biosféra – živý obal
2. ocioekonomická sféra (společensko-hospodářská, humánní, sociální) – je tvořena lidmi a jejími výtvory

Obě sféry jsou navzájem propojeny, v podstatě tvoří jednotný systém (krajinnou sféru).
Geografie:
- fyzická x socioekonomická
- obecná x regionální

Žádné komentáře:

Okomentovat