Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slapové jevy

- jevy, kdy vzájemná poloha Slunce, Měsíce a Země mají vliv na pohyby mořské vody (příliv a odliv)
- deformace v důsledku rotace Země, periodicky se opakující (hromadění hmot země v určité části planety)
- slapy mořské, zemské a atmosférické
- příčiny jsou gravitace Měsíce a Slunce a odstředivá síla vznikající z důvodu pohybu soustavy Země – Měsíc kolem barycentra
- barycentrum – společné těžiště Měsíce a Země

Žádné komentáře:

Okomentovat