Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Proudění vzduchu je ovlivněno tlakovými rozdíly

Proudění vzduchu  je ovlivněno tlakovými rozdíly na různých místech zemského povrchu, vítr proudí z míst s vyšším tlakem vzduchu do míst s nižším tlakem vzduchu.  Platí, že čím větší je rozdíl atmosférických tlaků, tím rychlejší je vítr. Rychlost větru měříme anemometrem. Směr měříme směrovou růžicí.
Coriolisova síla (rotace Země) má za následek spirálovité postupování vzduchu. Na směr větru působí také horské masivy, budovy, lesy a jiné překážky.

Atmosférické srážky vznikají kondenzací par v ovzduší, dělí se na kapalné a pevné, intenzita se měří pomocí ombrografu. Úhrn srážek udává výška vodního sloupce v milimetrech. 1 mm= 1 l / m2 . Čáry, spojující místa se stejnými úhrny srážek se nazývají izohyety.

Žádné komentáře:

Okomentovat