Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SVĚTOVÝ OCEÁN

- pojem světový oceán: zahrnuje všechny oceány (atlas)
- každé moře přísluší určitému oceánu (atlas)
- severní polokoule – 61 % vodstvo a 39 % pevnina
- jižní polokoule – 81 % vodstvo a 19 % pevnina
- kolem 60°s.š. tvoří pevnina mnohem větší procento než oceán
- oceány a moře – 94 % celkové hydrosféry, ale voda je slaná
Moře a oceány
- koloběh vody – výpary, kondenzace, déšť a všechno pořád takhle dokola (díky slunečnímu záření a rozdílnému tlaku a díky gravitaci)
- malý koloběh – odehrává se buď jenom nad mořem nebo jenom nad pevninou, kde se to vypaří, tam spadne
- velký koloběh – vypaří se jinde, než kde zkondenzuje a vypaří se
- moře jsou okrajové části oceánů
- Obrázek popisuje velký oběh – vypaří se voda nad oceánem, přenesena mraky nad pevninu, kde voda spadne, odteče z většiny zpet do moře.
-

Oceány
- Tichý oceán (180 mil. km2), Atlantský oceán (94 mil. km2), Indický (76 mil. km2) a Severní ledový oceán (čísla jsou zbytečná)
Moře
- různé typy: okrajová moře (Arabské moře), meziostrovní moře, vnitřní moře (př.)
Vlastnosti mořské vody
- mají rozdílné vlastnosti – salinitu, teplotu, pohyby a proudy
Salinita
- množství (g) minerálních látek v jednom litru vody
- nejčastěji bývá měřena v promile (‰) nebo v gramech na litr roztoku.
- nejvíce NaCl (78 %), MgCl2 (11 %), sírany, uhličitany atd.
- průměrná salinita je asi 35 ‰
- znaky, které ovlivňují salinitu: podnebí (ovlivňuje vypařování vody, subtropická moře v oblasti obratníků jsou slanější než polární), přítoky řek (nižší salinita, brakická voda- Smíšená mořskoříční voda s nízkou salinitou), mořské proudy (studené – nižší, teplé – vyšší)
- na určitých zeměpisných šířkách je stejná, na rovníku průměrná hodnota díky dešťům a vypařování, směrem od rovníku se salinita zvětšuje
- od obratníků se salinita zase snižuje (nižší výpar, více srážek)
- nejvyšší slanost má Rudé moře (42 ‰), které má relativně málo říčních přítoků, omezený kontakt s oceánem a vysoký výpar porovnání s jiným vnitřním mořem: Baltským, malá salinita – malý výpar, hodně přítoků a dešťů
Teplota
- šířková zonálnost teploty není tak výrazně vyvinuta jako u teploty vzduchu, větší promíchávání
- v průběhu dne kolísá, čím víc do hloubky, tím se rozdíly snižují, pak teplota konstantní 4°C
- záleží na zeměpisné šířce a na proudech
- na jihu studenější, teplota posunuta o 10°na sever, protože z jihu vliv Antarktidy
Reliéf dna
- horizontálně členité dno (vědět jak dané tvary vznikají)
- příkopy, propadliny, vyvýšeniny a sníženiny, korálové útesy
- příkopy: Mariánský příkop (11 km), Portorický příkop (8,6 km), Jávský příkop..
- Severní ledový oceán nemá příkopy, jenom pánve
- reliéf dna ovlivňuje fyzikální pohyby vody (vlny, které se lámou o dno), příboje (styk oceánu s pevninou)
- pevninský šelf – je to zatopený okraj pevniny s hloubkou maximálně 200 m.
- pevninský svah – leží za šelfem, prudce se svažuje až do…
- hlubokooceánská pánev – je to ploché území pokryté usazeninami, hloubka je obvykle 4000 – 5000 m.
- oceánský hřbet s podmořskými horami – je to pohoří ležící pod vodou, jsou zde časté sopky, někdy vrcholky hor sahají nad hladinu a tvoří ostrovy.
- hlubokooceánské příkopy – jsou to úzké, velmi hluboké, protáhlé zářezy v mořském dnu, mohou být až 10000 m hluboké
Vliv oceánu na klima
- přímořské a kontinentální klima
Využití oceánu
- šelf - těžba, rybolov, turistika, chov ústřic, lov perel
- volné moře – doprava, rybolov

ZAKAVKAZSKÉ A STŘEDOASIJSKÉ REPUBLIKY
- státy, které kdysi tvořily část SSSR
- Kazachstán (Astana), Uzbekistán (Taškent), Turkmenistán (Ašchabad), Kyrgyzstán (Biškek), Tádžikistán (Dušanbe) jsou středoasijské republiky
- Gruzie (Tbilisi), Arménie (Jerevan) a Ázerbájdžán (Baku) jsou zakavkazské republiky
- kromě Gruzie a Ázerbajdžánu jsou všechny členy SNS (co je to, popsat)
Zakavkazské republiky
- území leží mezi horskými pásmy
- Gruzie (Tbilisi), Arménie (Jerevan), Azerbajdžán (Baku)
- veškerý průmysl soustředěn do hlavních měst
- mírný pás až suché subtropy (zemědělství, čaj, obiloviny, subtropické ovoce, vlna, kůže)
- slabé ekonomické státy, v údolích bavlník – textilní, potravinářský – koňak, čaj, živočišná výroba – ovce, jeden z nejkvalitnějších kaviárů
- Hranice meze islámem a křesťanstvím (pravoslavné) – Arménie, Gruzie je ještě křestansktví a Azerbajdžán je islám
Ázerbajdžán
- zásoby ropy a zemního plynu (petrochemický průmysl), kvalitní, ale nutno jít do hloubky
- (ropy v kaspickém moři okolo Baku), důležitý pro Evropu
- Z Kaspického moře se plánuje vystavit plynovod - Nabucco
 Gruzie
- Jížní osetie a Abcházie – problémové části, velký počet Rusů, chtějí se odtrhnout, na pomoc jim přišlo Rusko a od té doby samostatné republiky (uznalo pouze Rusko)
- zásoby manganu a mědi
- textilní průmysl, potravinářský průmysl, barevná metalurgie, strojírenství
- pestré náboženské složení
Arménie
- 90. léta 20. století oblast Náhorní karabach - problém, je oficiálně Azerbajdžánu, ale je zde více obyvatel Armenů, ti se chtěli z Azerbajdžánu separovat
Středoasijské republiky
- Kazachstán (Astana), Uzbekistán (Taškent), Turkmenistán (Ašchabad), Kyrgyzstán (Biškek), Tádžikistán (Dushanbe)
- náboženstvím je převážně islám
- klima mírné, na jihu subtropické, kontinentální
- úrodné půdy, ale nedostatek srážek, rozkládající se na Kazašské plošině (rudy?????????)
- část tvoří pouště a polopouště Kyzylkum a Karakum
- málo vody, Aralské jezero, ale to vysychá díky využití jejich přítoků Amudarja a Syrdarja k zavlažování (pro výrobu bavlníku)
- zásah člověka do přírody, Syrdarja už úplně vyschla a v oblasti jezera vznikla solná poušť Aralkum
- horké léto střídá krátká studená zima, nehostinné podmínky pro zemědělství, lidi, průmysl, chudoba
- pestré národnostní složení
- jádrová oblast Ferganská kotlina, hlavní města, Samarkand, Almaty (Alma-ata)
- jezero Balkaš část sladká a část slaná díky reliéfu dna
Kazachstán
- hospodářsky nejsilnější ze všech středoasijských republik
- kooperace s Ruskem
- uhlí, ropa, zení plyn, železná ruda, barevné kovy, soli, textilní, potravinářský a těžký průmysl
- pšenice, bavlna, ovoce, dobytek, kosmická základna Bajkonur
Turkmenistán
- ložiska ropy a zemního plynu a solí v oblasti Kaspického moře
Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán
- nevelké surovinové zdroje a průmysl
- chov dobytka a ovcí
- projev islámského fundamentalismu (politický neklid v Tádžikistánu)

Žádné komentáře:

Okomentovat