Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

velký dopravníkový oceánský pás

- do pohybu uvádí rozdíl teplot oceánských vod
- chladná voda je hustší – vyšší salinita – klesá
- teplá voda je řidší, lehčí – drží se na povrchu
- význam: spoluzajištění stálého mírného klimatu na naší planetě (společně s chemickým složením atmosféry – CO2 otepluje skleníkovým efektem), odvádí tropické vody do vyšších zeměpisných šířek a ochlazuje rovníkové oblasti
Znečištění vod
a) přímé: vypouštění splašků (znečištěné vody) z prům., zemědělských podniků nebo přímo domů (v obcích bez kanalizace)
b) nepřímé: př.: splachováním půdy z polí (vodní eroze půdy), regulací toků se zmenšuje samočisticí schopnost vody (menší plocha, na které se drží řasy a bakterie, které čištění provádí), splachováním chem. hnojiv a postřiků z polí po deštích, spousta odpadu v řekách po povodních, při haváriích
V jezerech nebo mořích to stejné.
Kvalita vody v řekách se v období demokracie v posledních 20. letech výrazně zvýšila – přibyly čističky odpadních vod, přísnější zákony na vypouštění odpadu do vod, významný vliv má i EU.

Žádné komentáře:

Okomentovat