Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VŠEOBECNÝ OBĚH ATMOSFÉRY, POČASÍ

Meteorologie je věda o atmosféře a její stavbě, vlastnostech a procesech v ní probíhajících. Meteorologové se však zajímají pouze o nižší části atmosféry (do výšky cca 35 km) a studují:
- složení a stavbu atmosféry
- oběh tepla a tepelný režim atmosféry
- oběh vody včetně její interakce se zemským povrchem - hydrologie
- cirkulace atmosféry (všeobecné a místní)
- elektrické pole atmosféry
- optické a akustické jevy v atmosféře
Všeobecný oběh atmosféry (cirkulace) jsou pohyby vzduchových mas nad zemským povrchem, způsobené jejich ohříváním nebo ochlazováním a rotací země (Coriolisova síla), ovlivněné rozložením pevniny a oceánů. Tyto cirkulující vzduchové masy se podílejí na oceánské cirkulaci vody, spolu se kterou vyrovnávají teplotní rozdíly a rozvádí po atmosféře energii ze slunečního záření. Podílejí se na vytváření klimatu (dlouhodobý stav počasí) a počasí (okamžitý stav ovzduší).

Ač je struktura pohybů v globálním měřítku poměrně stálá, pohyby vzduchu jsou nepravidelné a tudíž obtížně předvídatelné

V blízkosti rovníku se nachází teplotní rovník (pásmo nízkého tlaku), ten se pohybuje během roku na sever a na jih v závislosti na poloze Slunce. Na sever i na jih od tohoto pásma rozlišujeme tři konvekční pásy (buňky).

Hadleyho buňka vzniká v oblasti mezi rovníkem a třicátými rovnoběžkami. Vzduch se v blízkosti rovníku ohřívá a stoupá vzhůru, než je zablokován horní hranicí troposféry a nucen k pohybu na sever nebo na jih. V oblasti kolem třicáté rovnoběžky vzduch, který po cestě ztratil vlhkost klesá a vrací se při zemském povrchu zpět k rovníku, nebo je vytlačen opačným směrem.

Polární buňka se nachází mezi šedesátými rovnoběžkami a póly. Vzduch na šedesátých rovnoběžkách, stejně jako u rovníku, stoupá až ke hranici troposféry a koná konvenkční (proudivý) pohyb směrem k pólům, kde se ochladí, klesá a vytváří oblast vysokého tlaku.

Ferrelova buňka středních šířek vzniká jako doplňkový jev díky cirkulaci vytvářené Hadleyho a polární buňkou.

Vznikají také další pravidelná proudění způsobená např. mořskými proudy, kapacitou moře a kontinentů.

Žádné komentáře:

Okomentovat