Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

- hlavním městem je Berlín
- je nejlidnatějším státem Evropské unie s 80 miliony obyvateli
- rozloha přes 350 tisíc km2
- skládá se ze 16 spolkových zemí (Bádensko–Württembersko, Bavorsko, , Porýní–Falc, Sársko, Severní Porýní–Vestfálsko, Hessensko, Dolní Sasko, Brémy, Hamburk, Šlesvik–Holštýnsko, Meklenbursko–Přední Pomořansko, Braniborsko, Sasko–Anhaltsko, Durynsko, Sasko, Dolní Sasko, *Berlín)
- kancléřka: Merkelová (CDU/CSU)
Historie
- 1990 sjednocení NDR – Německá demokratická republika (východní část) a NSR – Německá spolková republika (západní část)
- jednotné Německo existovalo pouze v letech 1871-1945. V roce 1990 se německý národ sjednotil podruhé a vytvořil silný, ekonomicky vyspělý, národnostně stejnorodý, demokratický stát
Povrch a přírodní podmínky
- mírný pás, oceánské klima, vlhké
- sever je nížinatý (Severoněmecká nížina), severovýchod pahorkatiny (Český les, Jura) a jih Alpy (tam nejvyšší hora Zugspitze 2963 m. n. m.) (vznik Alp)
- nejúrodnější oblasti v nížinách na jihu Německa, Severoněmecká nížina ne tak úrodná, rozsáhlá říční síť (Odra jako hranice mezi Polskem a Německem, Rýn, Dunaj, Labe…)
- střed: Středoněmecká vysočina
- řeky: Mohan, Mosela, hraniční Odra, Rýn – vodní cesta + kanály převážně v severoněmecké nížině + kanál Dunaj - Mohan
- největším jezerem, které leží celé na německém území, je Müritz – ledovcový původ, v Meklenburské jezerní plošině (ledovcového původu)

Obyvatelstvo
- nejvíce obydlená část  Porýní – Podhůří (konurbace)
- velký počet imigrantů – Turci, Poláci, Kurdové (východní Turecko), Srbové, Lužičtí Srbové - Sasko
Zemědělství
- sever a Porýní – nížiny – (srovnejte přírodní podmínky k zemědělství)
- po založení EU se otevřely nové cesty pro dovoz levnějších potravin z Francie, Itálie a jiných zemí.
- dnes se zemědělstvím živí asi jen 4% obyvatelstva a zbytek potravin se dováží
- obiloviny – ječmen, cukrová řepa, chmel, vinná réva (údolí Rýna – odrůda ryzlink rynský), zelí
- v řadě oblastí je zemědělství dotováno EU, vládou státu, či spolkových zemí. Přesto Německo produkuje značné množství obilovin, cukrovky a chmele
- živočišná výroba představuje asi ¾ produkce zemědělství
Hospodářství
- členem OSN, NATO, G8, není členem Rady bezpečnosti OSN, OECD
- velmi vyspělé hospodářství, kvalitní doprava, hustá síť dálnic, přístavy – Hamburg, Duisburg, Frankfurt nad Mohanem
- Heidelburg – nejstarší univerzita
- Východ trpí nezaměstnaností zaostalost oproti západu
- Průmysl tvoří 40% HDP a to mají pouze 35% ekonomicky aktivního obyvatelstva  - efektivní
- 60% pracuje ve službách
- z Česka největší podíl exportu, hlavní investor v ČR
Průmysl
- surovinová základna bohatá – černé uhlí v Porúří, Porýní, hnědé uhlí na severu země, soli, ropa a zemní plyn – Severní moře, těžký průmysl
- průmysl převažuje nad zemědělstvím, i když zemědělství má poměrně vysokou úroveň
- strojírenský průmysl, hutnický průmysl, potravinářský průmysl, textilní průmysl, optika
- dopravní strojírenství – Audi, BMW (Mnichov), Mercedes (Stuttgart), Volkswagen, Porsche, Opel, podíl na Airbusu (společně s Francií a Velkou Británií), výroba říčních lodí
- elektrotechnický průmysl – Siemens, Grundig, AEG, Miele, Braun
- chemický průmysl Bayer, gumárenský průmysl, hutní koncern Krupp
- potravinářský průmysl – pivo, čokolády, Kaufland Lidl
- obuvnický průmysl – Adidas, Puma
- největší průmyslové zóny v Porúří (Dortmund, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem) a v Sasku Lipsko, Magdeburg)

Žádné komentáře:

Okomentovat