Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POHYBY VODY V OCEÁNECH

- oceány podle velikosti: Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový
- každé moře přísluší určitému oceánu
- moře:
o okrajová - př. Severní
o vnitřní (obklopena pevninou a s oceánem nebo jiným mořem spojena průlivem) - př. Baltské, Středozemní, Černé
- průliv - přirozená úzká vodní cesta x průplav - uměle vytvořená

Vlastnosti mořské vody
slanost (salinita) - dána rozpuštěnými solemi, průměr 35 promile
(rozdíly u vnitřních moří, kde se voda méně promíchává s další oceánskou vodou - př.: Baltské - 20 promile - chladné, srážky, malý výpar, řeky x Rudé - 40 promile - teplé, vysoký výpar, málo ústících řek)
teplota - nejsou výrazné teplotní pásy jako u podnebí na pevnině - voda se výrazně promíchává, teplota vody ovlivňuje klima na pevnině (viz přímořské a vnitrozemské klima)
hustota - větší než sladkovodní (má větší obsah solí) - mrzne při nižší teplotě, největší hustota v polárních oblastech
barva, obsah kyslíku atd.

Pohyby vody v oceánech
koloběh vody – Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.
K oběhu dochází účinkem sluneční energie, zemské gravitace a rotace Země
malý koloběh – odehrává se buď jenom nad mořem, nebo jenom nad pevninou, kde se voda vypaří, tam také spadne
velký koloběh – vypaří se nad oceánem a přemísťují se (cirkulace atmosféry) a poté zkondenzují nad pevninou

Žádné komentáře:

Okomentovat