Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tlakové útvary

Tlaková níže (cyklona) – oblast se sníženým atmosférickým tlakem, který je menší než atmosférický tlak v okolí. Cirkulace vzduchu v důsledkem rotace země probíhá na severní polokouli proti směru hodinových ručiček, na jižní polokouli ve směru. Vzduch se sbíhá do středu tlakové níže, kde vystupuje nahoru a kondenzuje. Převládá oblačné počasí se srážkami a silným větrem. V zimě oteplení, v létě ochlazení.

Tlaková výše (anticyklona) - oblast se zvýšeným atmosférickým tlakem. Nakumulovaný vzduch klesá dolů rozbíhá se do stran. Cirkulace vzduchu v důsledkem rotace země probíhá na severní polokouli ve směru hodinových ručiček, na jižní polokouli proti směru. Jasné počasí se slabým větrem a velkými výkyvy teplot. V létě počasí teplé, slunečné a suché, v zimě chladné, mrazivé a beze srážek.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu - oblast vyššího tlaku vzduchu bez uzavřených izobar, která vybíhá z tlakové výše nebo odděluje tlakové níže. Nejvyšší tlak je v ose hřebene. Podobné počasí jako v tlakové výši.

Brázda nízkého tlaku vzduchu - pásmo nižšího tlaku vzduchu bez uzavřených izobar, které vybíhá z tlakové níže nebo odděluje dvě tlakové výše. Nejnižší tlak je v ose brázdy. Podobné počasí jako v tlakové níži. Tvorba oblačnosti a srážek.

Barické pole – nazývá se jím rozložení tlaku v atmosféře. Pro barické pole je typická proměnlivost tlaku vzduchu v prostoru a v čase a je charakterizované pomocí ploch se stejným tlakem vzduchu.

Žádné komentáře:

Okomentovat