Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

- oblast Galaxie s gravitačním polem Slunce
- 8 planet:
a) planety malé (zemského=terestrického typu) – Merkur, Venuše, Země, Mars
b) planety velké – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
- další tělesa ve Sluneční soustavě:
o planetky
o komety (shluky zmrzlých plynů a prachu – jejich ohon vždy od Slunce, je formován roztáváním a tzv. slunečním větrem)
o meteoroidy (úlomky hornin, asi do velikosti 100m, po dopadu za zemský povrch z nich zbudou „kameny“ vesmírného původu zvané meteority)
o pozn.: meteory jsou světelné projevy průletu meteoroidu (laicky meteoroid = meteorit) zemskou atmosférou
Slunce
- kulovitá hvězda nejblíže Zemi, vzdálená 1 AU, stáří jako stáří Země, 99% hmotnosti sluneční soustavy
- současně se vodík postupně a velmi pomalu mění na helium za uvolnění obrovského množství energie
- z mocné přechodové vrstvy mezi Sluncem a vesmírný prostorem - koróny - se uvolňuje sluneční plazma, která do vesmírného prostoru vstupuje jako sluneční vítr - ten formuje ocas komet nebo je v polárních oblastech, kde je nejblíže magnetickým polům Země, pozorován jako úkaz polární záře, v případě, že sluneční vítr zasáhne troposféry – tj. blízko k povrchu Země)
Mars
- plocha Marsu je asi čtvrtinová oproti Zemi
- svrchní horniny převážně z čediče, povrch rozbrázděn krátery, povrch pokryt oxidem železitým → načervenalá barva (Rudá planeta)
- v oblasti pólů jsou polární čepičky (plochy ledu)
Jupiter
- největší planeta, složená z plynu (H, He), který se vlastní vahou stlačuje a tak je střed planety z kapaliny (kapalný plyn)

Žádné komentáře:

Okomentovat