Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VESMÍR

Prostor vyplněný hmotou rozptýlenou nebo soustředěnou do vesmírných těles.
Hvězdy se seskupují do galaxií (nejčastěji spirálovitého tvaru).
Slunce a její soustava je malou částí hvězdné soustavy Galaxie (její část vzdálenější od Slunce se na obloze jeví jako mlhavý pás – Mléčná dráha).
Slunce – kulovitá hvězda tvořená horkým ionizovaným plynem (vodíkem a heliem)
               (elektromagnetické záření gama – jeho částice jsou fotony)
Sluneční (solární) konstanta – množství zářivé energie, které dopadá na horní hranici atmosféry Země, Solární konstanta: 1,373 kW.m-2
Světelný rok – jednotka vzdálenosti; vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok.

Význam Slunce:
- poskytuje Zemi záření (světelné - umožňuje vidění, UV, IF)
- UV záření pomáhá vytvářet vit. D v kůži, nadměrně způsobuje mutace a slepotu
- umožňuje fotosyntézu
- zdroj energie pro Zemi (určuje charakter počasí, otepluje atmosféru, zahřívá předměty)
- oběh Země kolem Slunce člověk využívá k vytvoření kalendáře

Žádné komentáře:

Okomentovat