Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Corriolisova síla – uchylující síla zemské rotace

Corriolisova síla – uchylující síla zemské rotace, způsobuje vybočování předmětů pohybujících se v poledníkovém směru na severní polokouli doprava, na jižní doleva.

Místní čas
- Rotace Země způsobuje, že Slunce kulminuje na místních polednících v jinou dobu
- skutečný čas, který odpovídá danému poledníku
- 1°z.d. =  4 minuty času

Pohyb soustavy Země - Měsíc kolem svého těžiště (barycentrum)
Měsíční fáze:
- měsíc má vázanou rotaci (jeden oběh kolem Země = jedno otočení kolem své osy → ze Země vidíme stále stejnou přivrácenou stranu)
- odráží sluneční paprsky

Slapové jevy
- pohyby hmot na Zemi v důsledku přitažlivosti vesmírných těles (Měsíc, Slunce)
- ovlivněno rotací soustavy Země – Měsíc kolem svého těžiště (barycentrum) → odstředivá síla
- slapy litosféry, atmosféry, hydrosféry (nejvýznamnější je mořské dmutí)
- dmutí hluché x skočné
- za normálních okolností za den nastávají dva přílivy a dva odlivy
- dmutí ovlivněno geografickými podmínkami (zálivy, volné moře)

Žádné komentáře:

Okomentovat