Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Počasí je okamžitý stav ovzduší na určitém místě,

Počasí je okamžitý stav ovzduší na určitém místě, je dáno stavem všech pozorovaných meteorologických prvků

Meteorologické prvky – vlastnosti, které lze fyzikálně měřit a jejichž souhrn ukazuje stav počasí

Sluneční záření je hlavní zdroj energie pro atmosférické děje, je tvořeno ze tří složek:
- 7%  ultrafialové záření
- 48% viditelné záření
- 45% infračervené záření

Teplota vzduchu – tepelný stav ovzduší měřený 2m nad zemí ve stínu, izoterma – čára, spojující místa se stejnou teplotou vzduchu

Tlak vzduchu je síla vzduchového sloupce, který se tyčí od výšky měření až do horních vrstev atmosféry. Průměrná hodnota k hladině moře je 1013 hPa. Tlak s výškou klesá a čím je vzduch chladnější (má věští hustotu), tím je pokles pomalejší. Izobary – místa se stejným atmosférickým tlakem. Tlak vzduchu měříme barometrem.
Tlakové výše - anticyklony
Tlakové níže - cyklony

Žádné komentáře:

Okomentovat