Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27. Jihovýchodní a Východní Evropa

1. Jihovýchodní Evropa
státy Balkánského poloostrovu
• Bulharsko, Rumunsko – EU
• státy bývalé Jugoslávie
• Albánie
národnostně, etnicky, kulturně pestrý region, přechod mezi E a A
nejméně politicky stabilní Evropská oblast
střety náboženství – islám, římští katolíci, pravoslavní
klima kontinentální, suché i Středozemské teplé

Rumunsko

-republika, hl.město Budapešť
-asi 3krát větší než ČR, 23 mil. ob.
Přírodní poměry
oblouk Karpat (Východní, Jižní), Západní hory, Moldavská vrchovina
Valašská (Rumunská) nížina, Velká Uherská nížina
průsmyk Paedel, Transylvánie
-Dunaj – tvoří Rumunsko-Bulharskou hranici, jen 1 most, Železná vrata – přehrada mezi Rumunskem a Jugoslávií, delta Dunaje

Obyvatelstvo

-románský jazyk
-tradiční vesnický život
-Maďarská nížina – západní oblast – Banád
-Německá nížina – po rozpadu Rak-Uh. – oblast Sibiu
-Romové
-vysoká nezaměstnanost
-cestovní ruch – návštěva horských vesniček a hor
Hospodářství
ner. suroviny: ropa, zemní plyn – nezpracovávají, vývoz; fe-ruda, barevné kovy, hnědé uhlí
zemědělství:
• 23% ob. pracuje v zemědělství
• nesoběstační, dovoz základních potravin
• nízká mechanizace, tradiční zemědělství
• pšenice, slunečnice, kukuřice, zelenina, ovoce, brambory
• chov ovcí, koz, koní k práci, není velký rybolov

průmysl:

• není kvalifikovaná pracovní síla
• Ploesti – chemička
• Konstanta – přístav, cestovní ruch
• Braila – papírenství

Bulharsko
-111 tis km2 , 7,4 mil. ob.
-republika, hl. město Sophia
-přímořská země
-pravoslavní katolíci, islám
-monasty =kláštery

Přírodní poměry

hory: Stará planina, Rodopy, Rila
Hornotrádská nížina, Dunaj
na pobřeží Černého moře – Zlaté písky
Hospodářství
ner. surovina: lignit, zemní plyn, rudy – nezpracovávají
zemědělství:
• neintenzivní, zaostalejší
• růže, pšenice, ovoce,…
• chov skotu, prasat, ovce, kozy
• bourec morušový
průmysl: hutnictví, strojírenství – Burgas, Varna

Albánie
-29 tis. km2 , 3,5 mil. ob.
-hl.město Tyrané, muslimský stát
-nejzaostalejší země Evropy
-přímořský, hornatý stát
-více něž 50% ob. pracuje v zemědělství, velmi zaostalé
-uprchlíci, periferie, chudoba
Státy bývalé Jugoslávie
-1918 – rozpad Rak-Uh => Království Slovinců Srbů a Chorvatů
-1945 – vzniká Jugoslávská socialistická federativní republika
-v čele Tito
-volnější socialismus, nebyli členy Varšavské smlouvy
-obrovské kulturní a ekonomické rozdíly => 1990 rozpad
-vojenský problém za spolupráce OSN a NATO
-vzniklo Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie a nově Kosovo

Slovinsko
-hl.město Ljublana, člen EU
-2 mil. ob ¼ rozlohy ČR
-nejrozvinutější stát regionu
zemědělství: rozvinuté zemědělství Alpského typu, chov lipicánů
průmysl:
• konkurence schopné výrobky - lyže Elan, gorenje
• centrum Maribor
• dotovaný a rozvinutý
• elektrotechnika, strojírenství

Chorvatsko
-hl.město Zagreb – průmyslové město
-velké rozdíly mezi pobřežím a vnitrozemím
-mramor – Hvar, měď, cín, rtuť
průmysl: strojírenský, chemický
zemědělství: S – chov prasat, obiloviny; J – vinná réva,tabák, citrusy, rybolov
boka Kotorská – konec země

Bosna a Hercegovina
-pestré etnické složení – čistky během války
-vysokohorská země, nepřístupný povrch, málo konunikací
-agrární zaostalá země, vysoká nezaměstnanost, negramotnost
-barevné kovy
-Sarajevo, Mostar, Banjaluka
-švestky, jablka, pastevectví, skot

Srbsko
-hl. město Bělehrad, Krahujec, Pančavo
-zemědělský, vnitrozemský stát
-S – Vojvodina – Maďarská menšina
-J – Kosovo – Albánská menšina – oddělilo se
-pravoslavní katolíci
-ropa, rudy, zemní plyn

Makedonie
-hl. město Skopje, Vardar
-hornatá země
-víno, mák
-muslimská oblast, píší azbukou
-tabák, rýže, bavlna, obilí
-vede s Řeckem spor o název

2. Východní Evropa
-specifické postavení, následnické země SSSR
-Ukrajina, Bělorusko, Moldávie
-součást východního bloku – jsou dodnes závislé na Rusku, ale chtějí se osamostatnit
-nížinatý povrch, nejstarší pevnina Evropy

Dněpr, Dněstr
krymský poloostrov

Ukrajina
-středně rozvinutý, průmyslovo-zemědělský stát
-rozlohou největší stát Evropy, 50 mil. ob
-hl.město Kyjev
-Podkarpatský Rus – patřila k ČSR, Kyjevská Rus – obrovská říše, centrum i dnes
-1986 – černobylská katastrofa
doprava: především železniční – 90% objemu nákladní dopravy,
tranzitní země – ropovody, plynovody
bohaté nerostné zdroje
Západ
• zemědělská oblast
• Lvov, Polská menšina
• Volinští Češi
Střed
• průmyslová oblast
• velmi mnoho železné rudy, magnetické anomálie
• manganové rudy
• Oděsa – přistav, cestovní ruch
Východ
• průmysl, černé uhlí – Donbas
• těžký průmysl
Krymský pol.
• přímořské klima
• Sevastopol
• 60% ob jsou Rusové
Jih
• zemědělství, pás černozemí
• orná půda je více něž 50% rozlohy
• pšenice, kukuřice, slunečnice, len, brambory, cukrová řepa
• chov skotu, prasat
• obilnice Ruska

Bělorusko
-chudá země, velká návaznost na Polsko
-hl. město Minsk, Gomel
-2x prošla fronta za války – totální devastace, SSSR vlastně pomohlo
-dovoz surovin
-těžké strojírenství, chemický prům. – zpracování draselných solí
-dřevozpracující, potravinářský prům. - konkurenceschopné

Moldávie
-hl.město Kišiněv
-byla i součástí Rumunska
-vinařství, ovocnářství – republika zahrad

Žádné komentáře:

Okomentovat