Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

38. Afrika A)

Přírodní podmínky a obyvatelstvo Afriky – fyzicko-geografická a demografická. charakteristika kontinentu

­ Byl zde nalezen nejstarší kosterní pozůstatek člověka (Africe se říká kolébka lidstva)
­ Pojmenována podle kmenu Afrigi
­ V minulosti Egypt – jedna z nejvyspělejších kultur na světě
­ Objevitelé, slavná jména spojená s Afrikou
-Bartolomeo Diaz – doplul k mysu dobré naděje
-Emil Holub
-Aleš Hrdlička – antropolog (antropologie – zabývá se člověkem a jeho vývojem)
-Zikmund a Hanzelka – cestovali Tatrou
- rozloha 30 300 000 km2
- počet obyvatel přes 1 mld. (2009)
- 53 nezávislých států, 3 závislá území (Svatá Helena, Réunion, Mayotte)
1) Poloha
­ Leží na všech 4 polokoulích
­ Prochází jí obratníky (S raka, J kozoroha) – 23,5°
Krajní body
-S – Bílý mys
-J – Střelkový mys
-Z – Zelený mys
-V – mys Hafun
2) Členitost pobřeží
- Suezská šíje prokopaná Suezským průplavem, ten odděluje Egypt od Sinajského poloostrova
- Rudé moře tvoří průrvu mezi Afrikou a Arabským poloostrovem, uzavřeno Rub-al-Mandab
- Adenský záliv u Somálského poloostrova, ostrov Sokorta
- Indický oceán – Madagaskar, Seychely, Maskarény (Réunion, Mauricius), Mosambický průliv
- na jihu Střelkový mys
- Atlantský oceán – Svatá Helena, Asunción, Guinejský záliv (Sv. Tomáš a Princův ostrov), Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy (patří Španělsku), Madeira a Azory (oba Portugalsko)
- Středozemní moře – Gibraltarský průliv, Velká a Malá Syrta
3) Povrch
- Afrika tvořena Africkou a Somálskou deskou
- Geologický základ tvoří prekambrické (předprvohorní horniny)
Geologický vývoj
-S – transgrese moře (zaplavení pevniny) – usazení sedimentů
-Konec prvohor – intenzivní zdvih povrchu
-Druhohory – vrásnění na S a J
-Třetihory – oblast V af. – sopečná činnost – na jedné straně vznikají rozsáhlé lávové plošiny, na druhé straně hluboké příkopové propadliny; zbytek území rozlámání desek na kry => vzniká systém pánví a hřbetů
­ Prům. nadmořská výška – 750 m.n.m (2. nejvyšší nadmořská výška)
­ nejvyšší hora Uhuru (Kibo) – 5895 m
­ nejnižší místo – Assalská proláklina - -173m (-155)
­ převažují náhorní plošiny a tabule
- sever – Africký štít – geologicky jeden z nejstarších na světě, rozlámán na kry, pánve atd., v okolí pohoří pásemného typu
- Saharsko – súdánská tabule
-z větší části tvořena pouštěmi
-Saharská poušť – různé názvy; Velký západní a Velký východní erg (Alžírsko),
-Libyjská poušť (Libye), Nubijská poušť, Velká písečná poušť, Teneré
-erg – písečná poušť (jen 20 % všech pouští)
-reg – oblázková poušť
-serir – štěrkovitá poušť
-hamada – kamenná poušť
-pohoří uvnitř pouště: Tassili, Ahaggar, Tibesti, Dárfúr
- Čadská pánev – jezero
- Konžská pánev – tropické deštný les
- Kalaharská pánev – poušť Kalahari, poušť Namib
- Plošina Katanga
- prolákliny – Assalská, Danakilská, Kattára
- pohoří
-S – Atlas (Antiatlas, Malý, Velký a Vysoký) – Džabal Tubkal (4165 m)
-J – Dračí hory
-V – Etiopská vysočina (Ras Dašan), východoafrická plošina
říká se jí střecha Afriky
masivy Kilimandžáro (Uhuru 5895 m), Kirinyaga (Mt. Kenya) Ruwenzori
4) Vodstvo
- více než 1/3 úmoří Atlantského oceánu
- 1/3 bezodtoká oblast (pouště, jezera)
- zbytek úmoří Indického oc.
- vodní režim – převážně smíšený, závisí na množství srážek v oblasti, kterou řeka protéká
- hojný výskyt peřejí a vodopádů => vysoký hydroenergetický potenciál, špatně splavné řeky
- periodické toky (Vádí) – v oblasti pouští a polopouští
- řeky – na severu bezodtoké oblasti, řeky se ztrácí v poušti, vádí
-Nil – nejdelší (2. na světě), Násirova (Asuánská) údolní nádrž; zdrojnice nilu Kagera – vytéká z Viktoriina jezera; smíšený režim; obrovské peřeje (Katary)
-Niger – pramení v Súdánské vysočině; v poušti vnitřní delta; smíšený režim (dolní tok ekvatoriální režim)
-Volta – nádrž Volta
-Senegal, Gambie, Limpopo, Orange
-Zambezi – Viktoriiny vodopády (nejvyšší vodopád Tugela 933 m) a přehrada Kariba
-Kongo (Zair) – 2. nejvodnatější na světě; Stanleyovy vodopády (Boyoma); nálevkovité (estuárové) ústí
- jezera – na severu drobná jezera často vysychající, přesolená, Šotty
-Čadské jezero – eolický původ, pomalu vysychá
-Tana, Turkana (Rudolfovo jezero), Malawi, Albertovo
-Ukerewe (Viktoriino jezero)- největší (3. na světě)
-Tanganika – nejhlubší (2. na světě)
-šoty – slaná jezera (šot Melgkir, šot Džarid), oblast mezi horami

5) Podnebí
- nejteplejší kontinent
- hlavně kontinentální klima, pod vlivem moře okraj Afriky – velké rozdíly mezi teplotami v zimě a v létě a ve dne a v noci
Pásy
-ekvatoriální
-vlhko, horko, pravidelné deště
nejvíce srážek v Africe – Kamerun (oblast Debunja)
-subekvatoriální
savany, střídání období dešťů a sucha
-tropický
-extrémní sucho, minimální srážky; extrémní rozdíly teplot
-největší teplota – Libye oblast Azízija – 58°C
-nejvyšší průměrná teplota - Eritrea
-subtropický
-léto horké, suché zima teplá, deštivá
-na jihu menší teploty (vliv Antarktidy)
- podnebí ovlivňuje: nadmořská výška, studené proudy (Benguelský (vznik pouště Namib?), Kanárský), reliéf (srážkový stín Dračích hor)
- nejsušší místo – Nubijská poušť
- Nejchladnější místo – Maroko
Biomy
-Tropické lesy – lemur, gorila, šimpanz
-savany – baobab, slon ,zebra, lev…
-pouště, polopouště – sahel = chudé oblasti kolem Sahary, oblast rozšiřování pouště
-subtropy – macchie (keřovitý porost), vavřín, cypřiš
-problém pytláctví – zvířata na savanách v národních parcích (př slonovina)
-nejvíce národních parků (Krügerův, Etoša, Serengeti)

6) Státní zřízení
­ 53 států z toho 3 země jsou závislé: Reunion – Francie, Sv. Helena – VB, Komory(Mayotte) – Francie
­ Západní sahara je okupována Marokem
­ 50 republik a 3 monarchie (Maroko, Lessoto, Svazijsko)
­ vnitrozemské státy (15) – Čad, Niger…
Regionální členění
Severní Afrika:
- Alžírsko (Alžír), Egypt (Káhira), Libye (Tripolis), Maroko (Rabat), Súdán (Chartúm), Tunisko (Tunis), Západní Sahara (El Aaiún)
Západní Afrika:
- Benin, Burkina/Horní Volta, Cote D’Ivoire/Pobřeží slonoviny (Abidjan), Gambie, Ghana (Accra), Guinea (Konakry), Kapverdy, Libérie, Mali, Guinea-Bissau, Mauretánie, Niger, Nigérie (Lagos, Abudja), Senegal (Dakar), Sierra Leone, Togo
Východní Afrika:
- Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie (Addis-Abeba), Keňa (Nairobi), Komory, Madagaskar (Antananarivo), Malawi, Mauritius, Mosambik, Rwanda, Seychely, Somálsko (Mogadišo), Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe
Střední Afrika:
- Angola, Čad, Gabon, Kamerun, Kongo, Demokratická republika Kongo (Kinshasa), Rovníková Guinea, Středoafrická republika, Sv. Tomáš a Princův ostrov
Jižní Afrika:
- Botswana, Lesotho, Svazijsko, Namibie, Jižní Afrika (Pretoria)
7) Obyvatelstvo
- již přes 1mld obyvatel (2009) – vývoj počtu obyvatel ovlivnil vývoz otroků do Ameriky
- 2. pol. 20. stol. demografická revoluce – snížní úmrtnosti, nárůst obyvatel
Historie
-nejdříve objevován sever Afriky, osady na severu vznikaly zásluhou Řeků, Římanů, Féničanů, Arabů atd.
-těžké osidlování – nepříznivé klima – vlhko, horko, nemoci, pouště, útočili na ně černoši, náboženská bariéra
-kolonizován jako jeden z posledních na začátku 17. století, kolonizátoři: Francouzy (západní část), Angličany (jih a částečně východ), Portugalci (až do r. 1975 drželi Angolu a Mosambik), Belgičany (dnešní Demokratická republika Kongo), Italy (Libye, Somálsko) a Němci (až v průběhu 19. století.)
-Afrika byla rozdělena mezi evropské země s výjimkou Libérie (1847 – pro černochy z USA)
-v průběhu 20. století dekolonizace Afriky, 1960 – rok „černé Afriky“ (osamostatnily se země hlavně kolem Guinejského zálivu, dnes pouze 3 závislá území)
Rasy
-na severu – europoidní rasa (Arabové), původní obyvatelé Berbeři, Hamito-Semitské národy
-Stř. Afr. – negroidní rasa – Súdánci(západ), Niloté, Bantuové(východ)
-trpasličí rasa – Pigmeové – dospělý muž – 1,4 m
-Khoinové (Hotentoti), Sanové (Křováci) oba vytlačeni na jih
o J afr. – europoidní – potompci evropanů
-Burové – potomci nizozemských kolonizátorů
-Madagaskar – Malgašové – vliv mongoloidní rasy
- asi 3% Evropanů – při pobřeží a na jihu
- přir. přírůstek – 3%
- obrovský podíl dětské populace
- vysoká kojenecká úmrtnost – 45 promile
- počet dětí na 1 ženu – 7
- střední délka života – 50 let (oblasti sahelu 33)
- problémy: vysoká negramotnost, chudoba, hlad, nemoci => špatný zdravotní stav
Osídlení
­ nerovnoměrné
­ nízká hustota osídlení,
­ nejvyšší hustota při pobřeží, podél řek (ústí Nilu až 1000 ob/km2), Guinejský záliv, oblast jezer – Rwanda, Burundi Východoafrická příkopová propadlina
­ nejnižší – oblast Sahary – méně než 1 ob/km2, Namibie, Mauritánie, Botswana
­ 80% obyvatel žije na vesnici
­ zvyšování počtu městského obyv. (za prací) – rozšiřování měst díky chudinským čtvrtím
­ asi 20 velkoměst – hlavně metropole, nad 10 mil. Káhira a Lagos, dále Alexandrie, Kinshasa, Abidjan

Žádné komentáře:

Okomentovat