Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

30. Jihozápadní Asie


-strategicky a hospodářsky výhodná poloha, střed 3 světadílů
-zahrnuje území od Turecka po východní hranice Afghánistánu – 16 států
-dělí se na 2 oblasti: Blízký východ, okolí Perského zálivu
Povrch
-moře: Středozemní, Černé, Rudé, Kaspické, Mrtvé
-zálivy: Perský, Ománský, Adenský, Bab-al-Mandab, Hormuzský průliv
-poloostrov: malá Asie, Arabský
-řeky: Eufrat, Tagrys, Šatt.al.Arab, Kárún, Sakarya, Seyhan, Jordán
-pohoří: Pontské, Taurus, Antitaurus, Arménská vysočina, Íránská vysočina,
-pouště: Velká solná, Nafúd, Syrská
-proláklina Mrtvého moře, Mezopotamská nížina
Podnebí
-převládá kontinentální, suché, subtropické podnebí
-při pobřeží Středozemního a Černého moře – středomořské klima
-ve vnitrozemí suché pouštní klima
-jih – suché horké klima
-Malá Asie – trochu vlhčí
-vysychající řeky - vádí
Obyvatelstvo
-nerovnoměrné osídlení
-vysoká hustota osídlení při pobřeží a v Mezopotamské nížině
-nejméně osídleno v horských oblastech Íránu a Afghánistánu a ve vnitrozemí Arabského pol.
-hustě zalidněné Turecko (i vnitrozemí), rovnoměrně osídleno
-podíl městského ob. je 50% - nejvyšší urbanizace v malých státech (Kuvajt, Katar, Izrael)
-vysoký přirozený přírůstek ve většině zemí
-pestrá skladba obyvatelstva, pouze v Izraeli většina židů
-menšiny:
• Kurdové v Íránu, Iráku Turecku – snaha o vytvoření Kurdistánu
• Ázerbájdžánci v Íránu
• Arménce v Turecku a Íránu
-náboženství: islám (většina), Judaismus (Izrael), křesťanství (Kypr, Lisabon)
-politické, národnostní a náboženské rozdíly vedli k mnoha konfliktům
• rozpory mezi muslimi a křesťany v Lisabonu
• Izrael X Palestina
• boje Kurdů v Iráku za vlastní území, přidali se šité a sunité = snaha o 3 území
• Irák X Írán – šité X sunitům
• okupace Iráku Američany
• Irák X Kuvajt – Kuvajt byl osvobozen Američany
• rozdělení Kypru demarkační linií na Tureckou a Kyperskou část
-napětí v mnoha oblastech stále trvá – pozornost OSN
• 2001 svržena vláda Talibanu
Hospodářství
nerostné suroviny:
• bohaté naleziště ropy a zemního plynu (perský záliv)
• chromity a Fe-ruda (Turecko), fosfáty a draselné soli (Izrael, Jordánsko)
zpracovatelský průmysl:
• zpracování ropy, vývoz tankery
• broušení diamantů )Izrael)
• perské koberce (Irán)
strojírenství:
• především i Izraeli
• výroba elektrotechniky a zbraní
zemědělství:
• převažuje rostlinná výroba:
• extenzivní, zavlažování
• pšenice, bavlník, citrusy, vinná réva, ořechy, mandle, datle, zelenina
• živočišná výroba: ovce, kozy, velbloudi ( Izrael)
1. Blízký východ
Izrael
-parlamentní republika, židovský stát; hl. m. Jeruzalém
-vyspělá země: jen 3% ob. pracuje v zemědělství
-investice ze zahraničí (Američané)
-kvalitní silniční a železniční síť
-Jeruzalém - počátky 3 svět. náboženství
Povrch
-řeka Jordán, poušť Negev na jihu, přístup k Rudému moři, Golanské nížiny
Podnebí
-středomořského rázu, středomořská vegetace – macchie
-na jihu pouštní vegetace
Obyvatelstvo
-nerovnoměrné osídlení – jih je řídce osídlen, vysoká urbanizace – 92%
-Židé 82%, Arabové-muslimové 14%, křesťané 3%
-jazyky: hebrejština, arabština
-vysoká střední délka života: Ž 79 let, M 75 let
-vysoký přirozený přírůstek 2 %
-turistický ruch: Jeruzalém ( Zeď nářků, Šalamounův chrám, Boží hrob, Golgota, Nazaret, Betlém
KIBUC – zemědělská komunita, žijí spolu, vychovávají děti, spol. majetek
Tel Aviv – letiště, Haifa, Ejlat – přístavy

Palestina je autonomní jednotkou na území Izraele, nemá dosud všechny atributy státního systému
Hospodářství
nerostné suroviny: fosfáty (poušť Negev), draselné soli (Mrtvé moře)
průmysly:
• chemický, petrochemický, strojírenský (zbraně), elektrotechnický (počítače)
• textilní, potravinářský, broušení diamantů
zemědělství:
• vysoce mechanizované, intenzivní, vyspělé, zavlažovací systémy
• zemědělská půda 20% území
• soukromé farmy a KIBUCY
• převažuje živočišná výroba: ovce skot, kozy, drůbež
• rostlinná výroby: grapefruity, vinná réva, zelenina, brambory, pšenice, bavlník

Turecko

-hl. m. Ankara, ale největší a známější je Istanbul
-leží na hranici Evropy a Asie, snaha o vstup do EU
-jezero Van – bezodtokové, obsahuje Na CO3 – mýdlová voda
-zemědělský stát, emigrace za prací - Německo
-ner. suroviny: barevné a železné kovy
-zemědělství: chov koz, pšenice, kukuřice, středomořské plodiny – ovoce, olivy, datle
-města: Trója, přístavy: Istanbul, Izmir
-cestovní ruch – Turecká riviera

Lisabon
-hl. m. Bejrút
-postižen občanskou válkou
-„Švýcarsko blízkého východu“

Kypr
-Kyperská republika, hl.m. Lefkosia
-jazyky: řečtina, turečtina
-Řekové 80%, Turci 20%
-2 státy – národnostní konflikrt

2. Perský záliv
velká naleziště ropy, většinou bohaté země
OPEC – sdružení ropných velmocí, určuje ceny
většinou monarchie (muslimské, absolutistické)
petrochemický prům. zpracovává ropu, textilní prům.
výroba pitné vody odsolováním
levná energie ze zemního plynu – těžba a zpravování barevných kovů

Saudská Arabie
-rozléhá se na 2/3 Arabského poloostrova
-regionální velmoc
-pomáhá Palestincům a muslimům na celém světě ( ale také teroristům)
-obrovská souvislá poušť Rub-al-Chálí s velkým množstvím ropy (pod ropou je voda)
-Nomádi – kočovní pastevci putující pouští, chovají velbloudy
-zemědělství je velmi nákladné (skleníky, zavlažování)
-Mekka - náboženské centrum, Medina – politické centrum, Džidda

Spojené Arabské Emiráty
-federace 7-mi emirátů (2 žraloci a 5 rybiček), hl.m. Abu-Dhabí
-v Abu-Dhabí žije asi 80% obyvatelstva, ale Dubaj je největší
-2/3 obyvatel jsou přistěhovalci z chudých zemí Asie
-tradiční velbloudí závody
-Nomádi v poušti

Irák
-republika, hl.m.Bagdád
-nemá přístup kPerskému rálivu – boje s Kuvajtem a Íránem o toto území
-od r. 1979-2004 byl prezidentem Saddám Husajn

3. zvláštní území
Afghánistán
-muslimská země, hl.m Kábul
-v historii vměšování Číny a Ruska –chtěli dosáhnout jižních moří
-suverénní stát, nikdy nepatřil pod SSSR
-hornatý, chudý stát

Žádné komentáře:

Okomentovat