Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

32. Jižní a jihovýchodní Asie B)

2. Jihovýchodní Asie

Povrch
-nachází se na pol. Zadní Indie a Malajský
-ostrovy a souostroví: Filipíny, Přední a Zadní Moluky, Velké a Malé Sundy
-řeky: Mekong, Iravadi, Salwin, Manam
Přírodní podmínky
-horská pásma od S k J
-náplavové, úrodné roviny v okolí velkých toků
-řeky mají monzunový režim, tečou od S k J
-pobřežní oblasti jsou ohrožovány tajfuny a tsunami
-tropické deštné lasy
-sopečná činnost – 130 sopek ( Krakatoa, Apo, Semeru, Kerinji)
-orangutan, panda
Obyvatelstvo
-mongoloidní rasa a Austrálci =mísení, vysoký přir. přírůstek
-nerovnoměrné osídlení, husté podél řek a na úrodných (sopečných) půdách
-pestré národnostní, kulturní a etnické složení
-Náboženství: nejvíce buddhismus, Filipíny-křesťanství, Indie-islám
-velký podíl vesnického ob. (chatrče), ale počet městského ob. rychle roste (Jakarta, Manila)
-politicky ovlivněno Čínou, Japonskem i Evropou (bývalé kolonie)
-spory mezi komunisty ( Vietnam, Laos, Kambodža) a kapitalisty
ASEAN – sdružení národů jihovýchodní Asie=mají blíže k Evropě
Hospodářství
nejchudší i nově industrializované státy (NIZ)
nerostné suroviny:
• ropa, zemní plyn – Indonésie, Brunej
• Sn, Ni – Malajsie
• Fe-ruda, Mn-ruda – Malajsie, Filipíny
• Wolfram – Thajsko, Barma, Mianmar
průmysl:
-rozvíjí se především v nově industrializovaných zemích
-textilní, potravinářský – ruční výroba
-těžba a zpravování nerostů
-petrochemický – Singapur
-levná pracovní síla
1. Singapur, Thaiwan
• rafinace ropy
• lékařský, zemědělský výzkum
• květiny na vývoz
• nejrozvinutější, velmi čisté
2. Malajsie Thajsko
• rozvinuté zemědělství, částečně i průmysl
• cestovní ruch
3. Indonésie, Filipíny
• zemědělské státy
• těžba ropy, cínu - zpracování
• cestovní ruch
4. Laos, Vietnam, Kambodža
• velmi chudé, průmysl žádný nebo zaostalý
zemědělství:
-zemědělský region
-„zlatý trojúhelník“ – pěstování drog ( Laos, Kambodža, Barma)
rostlinná výroba
• rýže – Thajsko Mianmar, 3 sklizně ročně (monzuny, sop. půda), vývoz drahé kvalitní, dovoz levné nekvalitní
• plantážnictví – kaučukovník (Malajsie, Indonésie), cukrová třtina (Filipíny), kávovník (Indonésie, Filipíny)
• samozásobitelství – chudí obyvatelé, vypalování deštných lesů
živočišná výroba: především rybolov
Myanmar (Barma)
-nejchudší stát oblasti
-u moci se drží vojenské junta (uplatňuje totalitní moc)=mezinárodní izolace
-stát tzv. „zlatého trojúhelníku“ – v horkých, nepřístupných oblastech se pěstuje mák pro výrobu opia ( heroinu)
Thajsko
-Thajské království (dříve název Siam)
-buddhismus
-základem hospodářství je zemědělství
-pěstování a vývoz rýže, ananasu, manioku
-ložiska cínu a wolframu
-potravinářský, textilní, chemický, elektrotechnický průmysl (NIZ 2. vlny), cestovní ruch
Laos
-do roku 1954 součást Indočíny
-levicový režim, „zlatý trojúhelník“
Vietnam
-do roku 1954 součást Francouzské Indočíny
-v posledních letech ekonomický růst, stále však velmi chudý
-vietnamská válka
• Severní Vietnam (Vietkong) – komunistický režim
• Jižní Vietnam – proamerický režim
• 1964 – útok Sev. Vietnamu na Americké válečné lodě
• na straně Již. Vietnamu se od roku 1973 angažovaly americké jednotky
• 1975 – vítězství Vietkongu=kapitulace vlády Již. Vietnamu=komunismus
pěstování rýže, batátů, manioku, kukuřice
Kambodža
-království, do roku 1954 součást Francouzské Indočíny
-režim Rudých Khmérů (1975-1979)
• partyzánské oddíly rolníků organizované komunistickou stranou
• genocidií režim (vyvražděno asi 2 mil. ob)
• násilné vystěhování na vesnici, kolektivizace zemědělství, zrušení peněz a trhu
• 1979 – Vietnamská invaze – zrušení režimu
Malajsie
-část poloostrovní (Malajsko) a ostrovní (Sabah a Sarawak – na S Bornea)
-konstituční monarchie, člen Commonwealthu
-jazyky: malajština, angličtina
-náboženství: islám, buddhismus, konfucianismus
-NIZ 2. vlny
-základem hospodářství se stále zemědělství
-ložiska cínu, wolframu, ropy, zemního plynu
-pěstování a vývoz kaučuku, palmového oleje, ananasu
-spotřební, chemický (zpracování kaučuku)průmysl, cestovní ruch
Brunej
-trpasličí stát na území ostrovní části Malajsie
-sultanát, člen Commonwealthu
-islám – státní náboženství
-vývoz uhlovodíkových paliv, ložiska ropy
Singapur
-městský stát
-obyvatelé: Malajci, Číňané, Indové
-jeden z nejbohatších států světa
-dopravní, obchodní a finanční centrum
-ropné rafinerie
-přísné zákony: zákaz kouření na ulici, odhazování nedopalků a žvýkaček, dlouhé vlasy u mužů, apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat