Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

34. Východní Asie

Čína – hl.m. peknig, 3. největší země světa, 1,35 obyv.
­ Japonsko – Hl.m. Tokio, 130 mil. obyv.
­ Mongolsko – Ulánbátar, 3 mil obyv.
­ Korejská republika – hl.m. Soul, 50 mil obyv.
­ KLDR (Severní Korea) – hl.m. Pchjongjang, 23 mil obyv.
­ Thajwan – hl.m. Taipei, 2,4 mil. obyv.
1) Vymezení oblasti; povrch, vodstvo, pobřeží
­ Ťan – Šan, Tarimská pánev (bezodtoká řeka Tarim)
­ poušť Taklamakan, poušť Gobi, Kunlun Shan, Tibetská plošina, Himaláj
­ V – nížinatý – Velká čínská nížina
­ v nížinách obrovské řeky – Chuang Che, Chang Jiang
­ Korejský poloostrov – převážně hornatý
­ Japonské ostrovy – Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšu; sopečná činnost, zemětřesení
­ Japonské moře, Žluté moře, Východočínské moře, ostrav Thajwan, Jihočínské moře (ostrov Hainan)
2) Podnebí
­ Mírný pás, subtropický pás
­ JV oblast ovlivněna monzumy
­ Z – kontinentální podnebí
Čína
rozloha: 9 500 000 km2
počet obyvatel: 1,3 miliardy
hlavní město: Peking
úřední jazyk: čínština
- průměrná hustota osídlení nízká – 132 ob/km2, obyvatelstvo soustředěno na východě
- říkají si národ „Han“, nejstarší kultura na světě
- od 80. let 20. století platí pravidlo: 1 rodina, 1 dítě; většinou chtějí chlapce => vysoká potratovost
- 22 provincií, 5 autonomních oblastí, např. Tibet (centrum Lhasa), Thaiwan, Macao, Hongkong

1) Vývoj
- v minulosti velmi vyspělá kultura (porcelán, papír, kompas, střelný prach)
- vzhlédla se v SSSR, podporovala ho, v r. 1949 se stala komunistickou zemí a stále jí je
- Mao’c Tung předpokládal, že s ekonomickým potenciálem Číny se dostane na úroveň států západní Evropy – „velký skok“ (1958-1960), snažil se zemi industrializovat, došlo k hladomoru
- 1969-1979 velká proletářská kulturní revoluce, měly nastat změny, ale nenastaly => opět hospodářský kolaps, inteligentní lidé chtějící demokracii byli vyhlazeni

2) Přírodní podmínky
- Tichý oceán, Žluté moře, Jihočínské moře, Východočínské moře
- ostrovy: Thaiwan, Hainan
- na východě nížiny – Velká čínská nížina, Severočínská nížina
- centrální Čína – Severočínská hornatina, Jihočínská hornatina, Qin Ling
- Himaláje, Tibetská plošina, pohoří Ťan-Šan
- Tarimská pánev
- pouště Taklamakan a Gobi
- jezero Lobnor
- Džungarská pánev, Sichuanská pánev
- řeky – monzunové toky, Amur, Chuang-Che, Chang-Jang
- Tibet – významná pramenná oblast

3) Podnebí
- na sever od Qin Ling mírný pás, na jih subtropy, na západ suché klima
- na východě monzunové klima

4) Obyvatelstvo
­ převažuje venkovské obyv, 27% ve městě
­ Hanové (Číňané) – asi 92%, jinak asi 50 etnik
­ náboženství – více než ½ lidí bez vyznání; konfucionismus, buddhismus
Sídla
-asi 31 milionových velkoměst
-Peking – 9 mil. obyv, ale největší město je Šanghaj
-Honkong, Wuhan, Shenzhen

5) Hospodářství
- zemědělsko průmyslový charakter
- hospodářský gigant, v přepočtu na 1 obyvatele ale zároveň hospodářský trpaslík
- v posledních letech velký hospodářský vývoj
- 66% obyv. pracuje v zemědělství

Průmysl
-budování těžkého průmyslu
Těžební průmysl:
- obrovské zásoby černého uhlí
- ropa (pobřeží i pevnina), zemní plyn, železná ruda, rudy barevných kovů (W, Mn, fosfáty)
Energetický průmysl
­ hlavně tepelné elektrárny
­ tři soutěsky na řece Chuang Jiang
Hutní průmysl:
- hutnictví železa a oceli
Strojírenský průmysl
textilní - hedvábnictví
potravinářský průmysl, keramický a sklářský průmysl

Zemědělství
-procentuálně hodně lidí
-převaha rostlinné výroby
-Severočínská nížina – rýže, pšenice (na prvních místech), kukuřice, proso, koaliang (brambory), bavlník, podzemnice olejná, sója, čajovník
-Velká čínská nížina – sklizeň rýže 3x do roka, ovoce (citrusy, ananasy, banány), kaučukovník, cukrová třtina, bavlník
-chov prasat (1. na světě), drůbež, ovce, skot; tibet – chov jaků
-rybolov – z velké části sladkovodní

Japonsko
rozloha: necelých 380 000 km2
počet obyvatel: 130 000 000
hlavní město: Tokio (vytváří megalopoli spolu s dalšími městy)
jazyk: japonština
­ konstituční monarchie – císařství; federace – složena z menších celků – PREFEKTURY
­ ostrovní stát, 6000 ostrovů
- jeden z nejvyspělejších států světa, součást G8
1) Přírodní podmínky
- Ochotské moře, Východočínské moře, Japonské moře
- Tichý oceán
- 4 ostrovy: Hókajdó, Honšú, Kjúšú, Šikoku
- souostroví: Rjúkjú
- na severu Japonci usilují o Kurily (Rusko)
- 80 % povrchu hornatý, více než ½ území zalesněna
- geologicky mladá a činná oblast, častá zemětřesení, nejvyšší hora – Fudžisan (3776 m)
- řeky krátké a vodnaté => vodní elektrárny
2) Podnebí
- na severu mírný pás s jehličnatými lesy, jih subtropy (džungle)
- monzunové klima (vlhké, přímořské) => bujná vegetace
- tsunami, větrné bouře (tajfuny)
- mořské proudy:
-Oja-Šio (Kurilský proud) – studený, sever
-Kuro-Šio – teplý, jih
3) Obyvatelstvo
­ národnostně homogenní stát
­ převaha městského obyv. – 88%
­ střední délka života: ženy 84 let, muži 78 let
­ přir. přírůstek – 0,3
­ 14% do 15let, 68% výkonní, 18% důchodci
­ náboženství – šintoizmus
­ velké postavení rodiny, dokoce rodinné firmy
Sídla
-Tokio s aglomerací – 30 mil. obyv., Jokohama, Osaka, Kobe, Kjoto, Nagoya, Sapporo, Nagano (olympijské hry 1998)
-pás Tokaidó (JV Honšú) – asi 52 mil. lidí

4) Hospodářství
­ soupeří s USA o nejvyspělejší zemi světa (HDP)
­ vývoj: po 2. světové válce po shození bomb na Hirošimu a Nagasaki jim pomohlo USA (finanční pomoc, pomoc s technologiemi, otevření trhu japonským výrobkům), 50. a 60. léta „japonský ekonomický zázrak“ (oživení ekonomiky, nárůst HDP o 8-10% ročně): vnější příčiny – po válce pomohlo USA, vnitřní příčiny – mentalita Japonců
­ rychlovlaky – HIKARI
­ letiště – Haneda, Narida, u Ósaky na moři vystavěno letiště
Průmysl
- dovoz nerostných surovin z Austrálie, Číny, Ruska
Strojírenství:
- vlaky, lodě, automobily (Honda, Toyota), motorky, elektronika a elektrotechnika (Sony, Fuji, Olympus)
Hutní průmysl:
- hutnictví železa a oceli – 2. místo na světě
Chemický průmysl:
- dovoz ropy, petrochemie (v přístavech)
Energetický průmysl:
­ hlavně jaderné a tepelné elektrárny
Sklářský a keramický průmysl
Výroba umělých vláken
Zemědělství
- 4% obyvatel
- 12% rozlohy obděláváno
- intenzivní, soběstačné
- slušné podmínky, terasování, rýži sklízí 2x do roka mechanizovaně
- pšenice, kukuřice, sója, luštěniny, čajovník, chmel
- příměstské zemědělství – chov drůbeže a prasat
- obrovský rybolov, drůbežářství
Mongolsko
­ Ulanbatar
­ vliv Číny a později SSSR
­ velmi zaostalá země
­ 80 % povrchu pouště a neúrodné suché stepi
­ většina hospodářství – kočovné pastevectví (ovce, kozy, koně)
­ řídké osídlení
­ jurta – obydlí pastevců

Jižní Korea
­ rozvinutá demokratická země
­ velké nerostné bohatství
­ konkurence japonska

KLDR
nedemokratická země;totalitní režim
mezi KLDR a Jižní Koreou příměří už přes 50 let, stálé napětí mezi státy

Žádné komentáře:

Okomentovat