Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

33. Anglosaská Amerika

Členitost
- velká členitost – Kalifornský pol., Mexický záliv, Florida, Labradorský pol., Newfoundland, pol. Aljaška, Hudsonův záliv, Hawai
Povrch
- povrch Ameriky je velmi členitý; nadmořská výška se zvyšuje směrem od východu na západ:
-východ – nížiny, plošiny, vrchoviny
-střed – ploché roviny
-mladá vrásová pohoří a sopečná činnost
-výsledek styku litosférických desek
- styk litosferických desek ovlivňuje georeliéf:
-divergentní hranice (desky se vzdalují) – Středoatlantský hřbet
-konvergentní hranice – dochází k subdukci (podsouvání) – deska Nazca, Kokosová, Chuan de Fuca
-neutrální zóna – pohyb podél zlomu – Kalifornie  St. Andreas  zemětřesení
- pohoří:
-Kordillery – pobřežní pásmo
-Sierra Nevada, Sierra Madre
-Skalnaté hory
-Kaskádové pohoří
-Apalačské pohoří – vzniklo v prvohorách => uhlí
- plošiny – Velké prérie – ledovcového typu
- nížiny: Mississippská, Arktická a Pobřežní
- vodstvo:
-území patří ke 3 úmořím: Severní ledový oc., Tichého a Atlantského oceánu
-rozvodí probíhá v oblasti Kordiller
-úmoří Severního ledového oceánu: Mackenzie – řeka sibiřského (kanadského) typu
-úmoří Tichého oceánu: Yucon, Columbia, Fraser, Colorado, Sacramento (protéká San Franciscem)
-úmoří Atlantského oceánu:
• Mississippi + Missouri - Mexický záliv (v jejich okolí rostou Mangrovové lesy, ve vodě)
• řeka Sv. Vavřince – odvodňuje Velká jezera
• Hudson – protéká NY
• Rio Grande – hraniční řeka s Mexikem
jezera: Kanada – jezera ledovcového původu (Velké Medvědí, Velké Otročí, Atabasca, Sobí, Winnipežské)
-Velká jezera – glaciálně - tektonického původu (ledovcovo - zlomové); každé jezero ma jinou nadmořskou výšku - proto je zde systém odvodňovacích řek (řeka Sv. Vavřince); Hořejší (2. největší rozlohou, 1. sladké rozlohou), Michiganské (celé v USA), Huronské, Erijské a Ontario (mezi nimi řeka Niagara a vodopády)
-v USA také Velké solné jezero
- podnebí:
-60° s. š – severní arktický; 50° s. š. – mírný pás
-podnebí je ovlivněno: mořskými proudy; místní cirkulace (Blizardy – studené větry ochlazující Kanadu, USA; dále tornáda, tropické cyklony); postávaní horských systémů
- bioklimatické pásy:
-tundry – sob, pižmon
-tajga – Grizzly, Kodiak
-smíšené lesy – javor (javorový sirup), sekvoje, skunk, míval, vačice, jelen vapity
-stepi – prérie – kojot, bizon

KANADA
- doména .ca, spz: CDN
Přírodní poměry
- 3 oceány
- 48°s. š. + velká jezera tvoří hranici s USA
- nepatří zde Grónsko
- Davisův průliv, Hudsonův záliv
- povrch:
-většinu povrchu tvoří vysočiny - nejvyšší Kordilery, Skalnaté hory, nejvyšší hora Mt. Logan 5959 m
-nížíny: Arktická (ledovcového původu, pokryta permafrostem - není vhodná pro zemědělství), vhodná je oblast jížní Kanady, kde zasahují stepi
- bioklimatické pásy: tundra, tajga, smíšené lesy, stepi
- podnebí: chladné, prochází zde polární kruh, drsné podmínky mají vliv na osidlování a mírný pás; podmínky jsou ovlivňovány Blizzardy

Sociální, politické poměry
- federace, konstituční (parlamentní) monarchie
- hlavní město: Ottawa
- hlava státu: britská královna Alžběta II.
- předseda vlády (generální guvernér)
- dříve to bývala britská kolonie, nyní formálně součástí Commonwealth
- členem: OSN, NATO, NAFTA, G8
- patří k nejvyspělejším státům
- členní se na 10 provincií (např. Quebec, Saskatchevan, Ontario, Alberta) a 3 teritoria (nejsevernější teritorium Kanady je Nunavut = území s velkou autonomií; v inuitštině NUNAVUT znamená „naše zem“ ; dalši teritoria jsou Yukon a Severozápadní teritoria)
- rozloha: 9,9 mil. km2 (největší stát Ameriky, 2. největší stát světa) – ČR má 127x menší rozlohu
- obyvatelstvo: 32 mil. obyvatel (3x ČR); hustota zalidnění velmi nízká: 3 obyv./km2
- úřední jazyk: Angličtina, Francouzština
- náboženství: římsko – katolické, protestantské
- osídlení: původní obyvatelstvo (indiáni - mongolové, eskymáci neboli „inuité“)
- kolonizace: Anglie, Francie
- 1876: nezávislost (avšak formálně závislá na VB)
- přistěhovalci z Evropy: Italové, Hollanďané, Češi, Němci
- sídla: Ottawa, Montreal, Toront, Winnipeg, Vancouver, Calgary ( všechna v jížní části Kanady)

Hospodářství
- všechny nerostné suroviny (velmi slušné zásoby)
- uhlí – Alberta
- ropa, zemní plyn – oblast Edmontonu (těží se i z šelfových moří – Hudsonův záliv)
- železná ruda – Labrador
- barevné kovy – Zn, Ni, Cu ( Sudbury – Ontario, Thunderbay - využití vodní energie pro těžbu), Sn, Au (Yucon – z vody a dolů), U(Uranium city)
Průmysl
o strojírenský – dopravní strojírenství a veškeré obory na vysoké úrovni (Toronto, Montreal, Halifax)
-dřevozpracující – výroba papíru
-hutnický – barevné kovy (Sudbury)
-chemický – zpracování ropy, výroba umělých hnojiv
-potravinářský: obilí, kukuřice
-oblasti: kolem velkých jezer; západní pobřeží (Vancouver)
Zemědělství
-oblast středu a jihu Kanady (kde zasahují stepi), Saskatchewan
-obilnice světa (ječmen, pšenice, kukuřice)
-chov hovězího dobytka na farmách
-rybolov
-chov sobů a lov kožešinové zvěře
Cestovní ruch
-NHL, přírodní rezervace, národní parky, Niagárské vodopády

USA
Přírodní poměry
- Tichý a Atlantský oceán
- střední část S. Ameriky
- 48° s. š. – hranice s Kanadou; 30° s. š. – hranice Mexiko (řeka Rio Grande)
- USA patří Aljaška a Hawai, kterým prochází obratník raka
- členitost: Aljaška, Florida
- povrch:
-převážná část hornatá
-3 nížiny
-nejvyšší hora na Aljašce – Mt. Mac Kinley 6194 m
-nejnižší místo: Údolí smrti (- 86 m. p. m.)
-sopky: Mauna Loa, Mauna Kea (Hawai)
- řeky: Mississippi – Missouri, Colorado, Hudson (New York), Yucon – protéká Aljaškou
- jezera: Salt Lake, Velká jezera (Ontario, Michiganské, Hořejší, Huronské, Erijské )
- podnebí: převažuje mírný pás, na jihu subtropický; Aljaška – chladné podnebí; hurikány, tornáda, blizardy; ovlivňuje také nadmořská výška, srážkové stíny u hor; proudy
- bioklimatické pásy: lesy mírného pásu, stepi – prérie, středomořské rostlinstvo
- záplavy, zemětřesení, Niagárské vodopády, nár. parky, hurikány, ocánské proudy, srážkový stín

Zajímavosti
- převažuje městské obyvatelstvo
- na venkově – farmy
- megalopole: Chipits (Chicago - Pittsburgh), Boswash (Boston - Chickago), Sansan (San Diego – Los Angeles – San Francisco)
- národní parky: Yellowstoneský národní park; Grand Kaňon (park), Yosemitský národní park


- 48 států v souvislém území + Aljaška, Hawai
- celkem 50 + 1 (Washington D.C.)
- rozloha: 9 629 047 km2 (122x větší než ČR); 4. nejrozlehlejší stát
- počet obyvatel: 291 mil., 3. nejlidnatější; (28x více než v ČR)
- presidentská republika – 4. 7. 1789 prohlášení o nezávislosti
- 1. prezident – Georgie Washington
- zámořská (výsostná) území: Portorika, Společenství severních Marián, Ostrov Guan, Am. Samoa, Am. Panamské ostrovy - jsou zde vojenské základny, neboť Panamský průplav patřil USA (do roku 2000)

Obyvatelstvo
- původní obyvatelstvo: indiáni a eskymáci
- dále přistěhovalci z Evropy, Afriky (bývalí otroci), Hispánii (z Kuby, Mexika), Asiati  spojuje je jazyk
- 74% běloši - potomci kolonistů – VB, Irsko, Švédsko, Nizozemsko
- 12% afro-američané – potomci otroků, většina žije na úzké sociální úrovni
- 10% hispáno-američané – ilegální přistěhovalci
- 3% asiaté – na západním pobřeží jediný národ

Hospodářství
- G8, NAFTA
- nerostné suroviny: černé uhlí (Skalnaté hory, Apalačské pohoří)
- ropa (Aljaška, Houston, Dallas)
- rudy (železná ruda)
- největší ložisko Mo na světě  Kordillery, Aljaška – barevné kovy
- fosfáty – Florida
- USA má rovněž velký dovoz (šetři si suroviny)

Průmysl
-hutnický Chicago, Pittsburgh – obrovské hutě
-strojírenský – výroba lodí na tichomořském pobřeží, automobilky (Detroit; GMC, Ford, Chevrolet), letadla Boeing - Seatle
-zbrojnictví
-elektrotechnický – Motorola, IBM
-chemický, petrochemický (Houston)
-potravinářský – McDonald´s, Coca-Cola se sídlem v Atlantě
-polygrafický

Zemědělství
-zemědělství: 60% rozlohy = zemědělská půda, je přebytkové
-kukuřičný pás (corn belt) – oblast velkých prérií (nejvíce kukuřice); oblast Velkých jezer, Nebrasca – Ohio
-pšeničný pás (wheat belt) – jižně od kukuřičného
-bavlníkový pás (citron belt) – jihovýchodní oblast; chov hovězího, ranče

Doprava
-automobilová - slouží k přepravě osob na velké vzdálenosti, silnice Route 66; nejhustší síť dálnic, panamerická dálnice
-železniční doprava – transkontinentální železnice
-letecká doprava – velmi významná; nejvíce letišť, také je se zde nachází největší letiště

Cestovní ruch
-sochy vytesané do skály (Mt. Rushmore, Jížní Dakota)
-Empire state building, Broadway
-Wallstreet – americká burza; Bílý dům, kapitol

Členitost

- velká členitost – Kalifornský pol., Mexický záliv, Florida, Labradorský pol., Newfoundland, pol. Aljaška, Hudsonův záliv, Hawai
Povrch
- povrch Ameriky je velmi členitý; nadmořská výška se zvyšuje směrem od východu na západ:
-východ – nížiny, plošiny, vrchoviny
-střed – ploché roviny
-mladá vrásová pohoří a sopečná činnost
-výsledek styku litosférických desek
- styk litosferických desek ovlivňuje georeliéf:
-divergentní hranice (desky se vzdalují) – Středoatlantský hřbet
-konvergentní hranice – dochází k subdukci (podsouvání) – deska Nazca, Kokosová, Chuan de Fuca
-neutrální zóna – pohyb podél zlomu – Kalifornie  St. Andreas  zemětřesení
- pohoří:
-Kordillery – pobřežní pásmo
-Sierra Nevada, Sierra Madre
-Skalnaté hory
-Kaskádové pohoří
-Apalačské pohoří – vzniklo v prvohorách => uhlí
- plošiny – Velké prérie – ledovcového typu
- nížiny: Mississippská, Arktická a Pobřežní
- vodstvo:
-území patří ke 3 úmořím: Severní ledový oc., Tichého a Atlantského oceánu
-rozvodí probíhá v oblasti Kordiller
-úmoří Severního ledového oceánu: Mackenzie – řeka sibiřského (kanadského) typu
-úmoří Tichého oceánu: Yucon, Columbia, Fraser, Colorado, Sacramento (protéká San Franciscem)
-úmoří Atlantského oceánu:
• Mississippi + Missouri - Mexický záliv (v jejich okolí rostou Mangrovové lesy, ve vodě)
• řeka Sv. Vavřince – odvodňuje Velká jezera
• Hudson – protéká NY
• Rio Grande – hraniční řeka s Mexikem
jezera: Kanada – jezera ledovcového původu (Velké Medvědí, Velké Otročí, Atabasca, Sobí, Winnipežské)
Velká jezera – glaciálně - tektonického původu (ledovcovo - zlomové); každé jezero ma jinou nadmořskou výšku - proto je zde systém odvodňovacích řek (řeka Sv. Vavřince); Hořejší (2. největší rozlohou, 1. sladké rozlohou), Michiganské (celé v USA), Huronské, Erijské a Ontario (mezi nimi řeka Niagara a vodopády)
-v USA také Velké solné jezero
- podnebí:
-60° s. š – severní arktický; 50° s. š. – mírný pás
-podnebí je ovlivněno: mořskými proudy; místní cirkulace (Blizardy – studené větry ochlazující Kanadu, USA; dále tornáda, tropické cyklony); postávaní horských systémů
- bioklimatické pásy:
-tundry – sob, pižmon
-tajga – Grizzly, Kodiak
-smíšené lesy – javor (javorový sirup), sekvoje, skunk, míval, vačice, jelen vapity
-stepi – prérie – kojot, bizon

KANADA
- doména .ca, spz: CDN
Přírodní poměry
- 3 oceány
- 48°s. š. + velká jezera tvoří hranici s USA
- nepatří zde Grónsko
- Davisův průliv, Hudsonův záliv
- povrch:
-většinu povrchu tvoří vysočiny - nejvyšší Kordilery, Skalnaté hory, nejvyšší hora Mt. Logan 5959 m
-nížíny: Arktická (ledovcového původu, pokryta permafrostem => není vhodná pro zemědělství), vhodná je oblast jížní Kanady, kde zasahují stepi
-bioklimatické pásy: tundra, tajga, smíšené lesy, stepi
- podnebí: chladné, prochází zde polární kruh, drsné podmínky mají vliv na osidlování a mírný pás; podmínky jsou ovlivňovány Blizzardy

Sociální, politické poměry
- federace, konstituční (parlamentní) monarchie
- hlavní město: Ottawa
- hlava státu: britská královna Alžběta II.
- předseda vlády (generální guvernér)
- dříve to bývala britská kolonie, nyní formálně součástí Commonwealth
- členem: OSN, NATO, NAFTA, G8
- patří k nejvyspělejším státům
- členní se na 10 provincií (např. Quebec, Saskatchevan, Ontario, Alberta) a 3 teritoria (nejsevernější teritorium Kanady je Nunavut = území s velkou autonomií; v inuitštině NUNAVUT znamená „naše zem“ ; dalši teritoria jsou Yukon a Severozápadní teritoria)
- rozloha: 9,9 mil. km2 (největší stát Ameriky, 2. největší stát světa) – ČR má 127x menší rozlohu
- obyvatelstvo: 32 mil. obyvatel (3x ČR); hustota zalidnění velmi nízká: 3 obyv./km2
- úřední jazyk: Angličtina, Francouzština
- náboženství: římsko – katolické, protestantské
- osídlení: původní obyvatelstvo (indiáni - mongolové, eskymáci neboli „inuité“)
- kolonizace: Anglie, Francie
- 1876: nezávislost (avšak formálně závislá na VB)
- přistěhovalci z Evropy: Italové, Hollanďané, Češi, Němci
- sídla: Ottawa, Montreal, Toront, Winnipeg, Vancouver, Calgary ( všechna v jížní části Kanady)

Hospodářství
- všechny nerostné suroviny (velmi slušné zásoby)
- uhlí – Alberta
- ropa, zemní plyn – oblast Edmontonu (těží se i z šelfových moří – Hudsonův záliv)
- železná ruda – Labrador
- barevné kovy – Zn, Ni, Cu ( Sudbury – Ontario, Thunderbay - využití vodní energie pro těžbu), Sn, Au (Yucon – z vody a dolů), U(Uranium city)
Průmysl
-strojírenský – dopravní strojírenství a veškeré obory na vysoké úrovni (Toronto, Montreal, Halifax)
-dřevozpracující – výroba papíru
-hutnický – barevné kovy (Sudbury)
-chemický – zpracování ropy, výroba umělých hnojiv
-potravinářský: obilí, kukuřice
-oblasti: kolem velkých jezer; západní pobřeží (Vancouver)
Zemědělství
-oblast středu a jihu Kanady (kde zasahují stepi), Saskatchewan
-obilnice světa (ječmen, pšenice, kukuřice)
-chov hovězího dobytka na farmách
-rybolov
-chov sobů a lov kožešinové zvěře
Cestovní ruch
-NHL, přírodní rezervace, národní parky, Niagárské vodopády

USA
Přírodní poměry
- Tichý a Atlantský oceán
- střední část S. Ameriky
- 48° s. š. – hranice s Kanadou; 30° s. š. – hranice Mexiko (řeka Rio Grande)
- USA patří Aljaška a Hawai, kterým prochází obratník raka
- členitost: Aljaška, Florida
- povrch:
-převážná část hornatá
-3 nížiny
-nejvyšší hora na Aljašce – Mt. Mac Kinley 6194 m
-nejnižší místo: Údolí smrti (- 86 m. p. m.)
-sopky: Mauna Loa, Mauna Kea (Hawai)
- řeky: Mississippi – Missouri, Colorado, Hudson (New York), Yucon – protéká Aljaškou
- jezera: Salt Lake, Velká jezera (Ontario, Michiganské, Hořejší, Huronské, Erijské )
- podnebí: převažuje mírný pás, na jihu subtropický; Aljaška – chladné podnebí; hurikány, tornáda, blizardy; ovlivňuje také nadmořská výška, srážkové stíny u hor; proudy
- bioklimatické pásy: lesy mírného pásu, stepi – prérie, středomořské rostlinstvo
- záplavy, zemětřesení, Niagárské vodopády, nár. parky, hurikány, ocánské proudy, srážkový stín

Zajímavosti
- převažuje městské obyvatelstvo
- na venkově – farmy
- megalopole: Chipits (Chicago - Pittsburgh), Boswash (Boston - Chickago), Sansan (San Diego – Los Angeles – San Francisco)
- národní parky: Yellowstoneský národní park; Grand Kaňon (park), Yosemitský národní park

- 48 států v souvislém území + Aljaška, Hawai
- celkem 50 + 1 (Washington D.C.)
- rozloha: 9 629 047 km2 (122x větší než ČR); 4. nejrozlehlejší stát
- počet obyvatel: 291 mil., 3. nejlidnatější; (28x více než v ČR)
- presidentská republika – 4. 7. 1789 prohlášení o nezávislosti
- 1. prezident – Georgie Washington
- zámořská (výsostná) území: Portorika, Společenství severních Marián, Ostrov Guan, Am. Samoa, Am. Panamské ostrovy - jsou zde vojenské základny, neboť Panamský průplav patřil USA (do roku 2000)

Obyvatelstvo
- původní obyvatelstvo: indiáni a eskymáci
- dále přistěhovalci z Evropy, Afriky (bývalí otroci), Hispánii (z Kuby, Mexika), Asiati  spojuje je jazyk
- 74% běloši - potomci kolonistů – VB, Irsko, Švédsko, Nizozemsko
- 12% afro-američané – potomci otroků, většina žije na úzké sociální úrovni
- 10% hispáno-američané – ilegální přistěhovalci
- 3% asiaté – na západním pobřeží jediný národ

Hospodářství
- G8, NAFTA
- nerostné suroviny: černé uhlí (Skalnaté hory, Apalačské pohoří)
- ropa (Aljaška, Houston, Dallas)
- rudy (železná ruda)
- největší ložisko Mo na světě  Kordillery, Aljaška – barevné kovy
- fosfáty – Florida
- USA má rovněž velký dovoz (šetři si suroviny)

Průmysl
-hutnický Chicago, Pittsburgh – obrovské hutě
-strojírenský – výroba lodí na tichomořském pobřeží, automobilky (Detroit; GMC, Ford, Chevrolet), letadla Boeing - Seatle
-zbrojnictví
-elektrotechnický – Motorola, IBM
-chemický, petrochemický (Houston)
-potravinářský – McDonald´s, Coca-Cola se sídlem v Atlantě
-polygrafický

Zemědělství
o zemědělství: 60% rozlohy = zemědělská půda, je přebytkové
o kukuřičný pás (corn belt) – oblast velkých prérií (nejvíce kukuřice); oblast Velkých jezer, Nebrasca – Ohio
o pšeničný pás (wheat belt) – jižně od kukuřičného
o bavlníkový pás (citron belt) – jihovýchodní oblast; chov hovězího, ranče

Doprava
o automobilová - slouží k přepravě osob na velké vzdálenosti, silnice Route 66; nejhustší síť dálnic, panamerická dálnice
o železniční doprava – transkontinentální železnice
o letecká doprava – velmi významná; nejvíce letišť, také je se zde nachází největší letiště

Cestovní ruch
o sochy vytesané do skály (Mt. Rushmore, Jížní Dakota)
o Empire state building, Broadway
o Wallstreet – americká burza; Bílý dům, kapitol

Žádné komentáře:

Okomentovat