Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

29. Francie a evropské středomoří B)

Španělsko
království, hl. m. Madrid
39 mil.ob., 500 tis km2
15. 16. stol. námořní velmoc
patří mu - Kanárské ostrovy, Baleáry, Maillila, Cueta, Alborán
Povrch
pohoří: Pyreneje, Iberské, Kastilské, Siera Nevada,…(hornatá země)
náhorní plošina Masseta
řeky: Euro, Tajo, Puero
Přírodní poměry
hornatá země, vysoká kontinentalita=sucho ve vnitrozemí
typický křovinatý porost (macchie)
dub korkový, cypřiše

Obyvatelstvo

vícenárodnostní stát, ¾ Španělé, Katalánci (kolem Barcelony), Baskové (na severu), Arabové
problém v Baskitsku, Katalánsku – chtějí autonomii (ETA)
70% lidí žije ve městech
dbají na tradice - flamengo, býčí zápasy, rajčatové zápasy
španělština je velmi rozšířená (kolonie)

Hospodářství

nerostné suroviny: barevné kovy – zinek, olovo, Fe-ruda, měď, rtuť, pyrit
strojírenství: automobily Seat, bílá elektronika Solac
zemědělství:
• převažuje rostlinná výroba – pšenice olivy (1. na světě), citrusy (1. v Evropě), vinná réva, tabák, mandloně
• živ. výroba – chov koz a ovcí, rybolov, chov býků na zápasy

Východ

nejvyspělejší oblast, turistický ruch
Barcelona – přístav, Katalánsko, památník Kryštofa Kolumba; Valencie (oblast Andalusie)

Střed

velké sucho, zavlažování
Madrid – hl. m., průmyslové město, sídlo krále a úřadů

Sever

těžba barevných kovů
Bilbao – přístav, San Sebastian – lázeňské město

Jih

těžba rtuti, cestovní ruch
-Sevilla, Córdoba, Cádiz – přístav
-Gibraltar – britské území s vysokou autonomií, letecká základna

Portugalsko
-republika, hl.m.Lisabon
-10 mi. ob., 92 tis km2
-EU (1986)
-1999 vrátilo Portugalsko Číně Macao
-bývalá kolonie – Vých. Timor
-patří mu ostrovy Madeira a Azory (obojí sopečného původu)
-průmyslovo-zemědělský stát
Obyvatelstvo
-převažuje urbanizace
-asi 200 mil lidí na světě hovoří portugalsky
-úroveň vzdělání patří k nejnižším v Evropě (20% negramotnost)
Lisabon – hl.m. 800 tis. ob., Porto – přístav, Setúbal

Hospodářství:

nerostné suroviny: wolfram, ,mangan, pyrity
strojírenství: opravy lodí
zemědělství:
• převažuje rostlinná výroba – kukuřice, pšenice, vinná réva, citrusy, velký exportér korku
• živ. výroba – extenzivní chov skotu a ovcí, rybolov (sardinky)

Řecko
-republika, hl.m. Athény
-1,5 mil.ob, 131 tis km2
-20% území leží na ostrovech, hornatá země
-maritimní stát
-od 1981 člen EU – pozvedlo úroveň
-periferie EU
Povrch
moře: Thrécké, Krétské, Jónské, Egejské
poloostrovy: Peloponéský, Chalkidiky
ostrovy: severní a jižní Porady, Lesbos, Rhodos, Kréta, Korfu, Eufonia, Kyklady, Jónské ostrovy, část Kypru (s Tureckem)
zálivy: Soluňský, Korintský, Patraský, Messinský
Přírodní poměry
středomořské klima ovlivněno nadmořskou výškou
200 obydlených ostrovů, 200 neobydlených
seismicky aktivní oblast –časté otřesy
bora – vítr od moře
Obyvatelstvo
-hl.m. Athény (3mil .ob.)
-po válce občanská válka – emigrace
-cestovní ruch
Athény – 2004 Olympijské hry, Soluň(Thessaloniki) – Konstantin a Metoděj, Pierus-přístav

Hospodářství

nerostné suroviny: chromové a niklové rudy, mramor, bauxit
průmysl:
• pouze ve městech
• zpracování kovů, oprava a výroba lodí
zemědělství:
• převažuje rostlinná výroba – vinná réva, pšenice, kukuřice, olivy(olej), bavlník, tabák
• živ. výroba – chov skotu, koz, rybolov
• včelařství

Monako
-samostatný městský stát na území Francie
-příjmy ze služeb – bankovnictví(daňové úlevy), cestovní ruch, F1
-Andora
-pod ochranou Franc. prezidenta a Špaň. biskupa
-v Pyrenejském pohoří
-cestovní ruch

San Marino

-vnitrozemský stát obklopen územím Itálie
-republika, nejmenší republika na světě
-Vatikán
-přímořský stát, obklopen území Itálie
-církevní stát, sídlo papeže

Malta
-republika, ostrovní stát
-člen komonveltu
-leží uprostřed Středozemního moře – tranzitní služby

Žádné komentáře:

Okomentovat