Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

31. Jižní a jihovýchodní Asie A)

1. Jižní Asie
Povrch
nachází se na pol. Přední Indie
• pološina Dekan
• pohoří Západní a Východní Ghád
• poušť Thar
• největší delta na světě (Ganga a Brahmaputra)
• Indiganžská nížina
Podnebí
-ovlivněno monzuny, tropické cyklony
-nejdeštivější místo – Čerapundži
-savany, monzunové lesy, pouště
Obyvatelstvo
-vysoká hustota zalidnění a přirozený přírůstek
-mnoho jazyků a jejich dialektů
-mnoho náboženství
-spory o území
Hospodářství
nerostné suroviny: černé uhlí, Fe-ruda, barevné kovy
průmysl: soustředěn do velkých měst a přístavů
zemědělství:
• převažuje rostlinná výroba
• hlavní plodina celé oblasti je rýže
• pšenice bavlna, juta, tabák, čaj
• v Indii největší stáda skotu bez hosp. využití
• sucé olasti Pákistánu a Nepálu – chov ovcí
• v 60. letech proběhla zelená revoluce
• zelená revoluce = vyspělejší státy pomohou chudším=hnojiva. mechanizace=větší výnosy=tinvestor si diktuje ceny na trhu

Indie
-dnes republika, dělí se na 28 spolkových států a 6 svazových teritorií, hl.m. Nové Dilí
-dříve britská kolonie, po osamostatnění připadlo území kašmíru Pákistánu,jaderný konflikt
-patří mezi největší a nejlidnatější země světa
-patří jí ostrovy: Andomary, Nikobary, Lakadivy
Obyvatelstvo
-1,1 miliardy obyvatel – nejvíce na světě
-vysoký přirozený přírůstek – není regulováno
-mnohonárodnostní stát: Indové, Bengálci, Asánci
-jazyky: Indština. Angličtina
-náboženství: hinduisté80%, islám, buddhismus
-250 měst s více než 100 tis. ob, 28% urbanizovaného území
Hospodářství
nerostné suroviny: černé uhlí, ropa, Fe-ruda, barevné kovy
průmysl:
• velké rozdíly v oblastech
• nemoderní, zastaralé X vyvíjí kosmické lodě
• kdysi centrálně plánováno, dnes návrat k soukromé sféře
• petrochemický, textilní – S, V, Bombai (vývozní přístav)
• oblast SV , oblast Kalkaty – strojírenství
• oblast Madrás – strojírenský, petrochemický
zemědělství:
• zemědělská země, 60% ob. pracuje v zem.
• proběhla zelená revoluce (mechanizace, hnojiva)
• obrovský světový producent : 1.proso, 2. rýže, 3. pšenice (ne světě)
• cukrová třtina, bavlník, juta, čaj, koření(pepř, čili, zázvor, kari)
• chov velbloudů, ovcí, koz
• největší stavy hosp. nevyužitého skotu
doprava: není kvalitní, není propojená

Bangladéš
-parlamentní republika,dělí se na 6 správních celků
-hl.m. Dháka+ aglomerace 10 mil.ob.
-bývalá britská kolonie
-občanská válka – zásah Indie a SSSR
Přírodní podmínky
-leží v deltě Gangy a Brahmaputry - časté ničivé záplavy
-jediným pohořím jsou Čittágongské hory na severovýchodě země
-ovlivněno tajfuny a monzuny – záplavy
Obyvatelstvo
-Bengálci
-nízká gramotnost 35%, vysoký přirozený přírůstek
-obrovská hustota zalidnění
-jazyky: bengálština, angličtina
-náboženství: muslimové 83%, hinduisté 16%
-měna: 1 bangladéšská taka
Hospodářství
průmysl: velmi zaostalý, minimální
zemědělství:
• relativně vysoké výnosy, ale neduživý tolik obyvatel (podvýživa – zahraniční pomoc)
• převažuje rostlinná výroba – rýže, kukuřice, pšenice, čaj, bavlník, juta
• živočišná výroba - chov drůbeže, vodních buvolů, rybolov
doprava: železnice a silnice ve špatném stavu =>využití veletoků k dopravě

Pákistán

-islámská republika, hl.m. Islámábád, dříve přístav Karáčí
Přírodní podmínky
-různorodý terén, , na severu Himaláje, pohoří Hindúkuš na západě, na jihu úrodné nížiny Pandžábu zavodňovány řekou Indus
-vnitrozemské, subtropické klima
-horká léta, mírné zimy, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
Obyvatelstvo
-normální hustota zalidnění, nízká gramotnost
-jazyk: urdština
-náboženství:islám
-měna: rupie
Hospodářství
nerostné suroviny: ropa, zemní plyn (bažiny na pobřeží)
průmysl: textilní
zemědělství:
• zemědělský stát
• investice do zavlažovacích systémů (Paňdžáb=5-ti říčí)
• pšenice, rýže, bavlna
• chov ovcí, koz

Bhútán

-konstituční monarchie, hl m.Timbuktu
-nejchudší země,
-velmi hornatá země
-suché vysokohorské klima, na jihu monzunové klima
nerostné suroviny: černé uhlí, vápenec, mramor, grafit
zemědělství:
• velmi málo orné půdy
• skoro feudální systém (půdu vlastní klášteru a velkostatkáři)
• rýže, pšenice, ječmen, proso, kukuřice, juta, sady, pohanka, bavlna, tabák
• kočovníci pasou koně, muly, jaky, ovce, kozy + chov prasat a skotu

Srí-lanka

-demokratická socialistická republika, děli se na 9 provincií, hl.m. Kolamba
-bývalá britská kolonie
-na severu snaha Tamilů a samostatné území (hinduisté)
-poměrně vysoká hustota zalidnění
-jazyky: sinhálština, tamilština
-měna: rupie
nerostné suroviny: diamanty, drahé kameny, grafit
průmysl: zpracovatelský, textilní, potravinářský
zemědělství:
• rýže, čajovník, kaučukovník, kokosové, palmy, maniok, batát, cukrová třtina, ovoce, koření
• chov skotu, rybolov

Maledivy

-prezidentská republika, hl.m. Male
-skládá se z více než 1000 korálových ostrovů
-cestovní ruch

Nepál
-parlamentní republika, hl.m. Kathmandú – tábor horolezců (cestovní ruch)
-osídlení v mezihorských kotlinách
-většina ob, hovoří nepálštinou a jsou hinduisté
-zemědělství pro sebe, rušní práce, textilní výrobky

Žádné komentáře:

Okomentovat