Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

37. Komplexní charakteristika Austrálie a Oceánie

­ Nejmenší světadíl, tvořen Austrálií a ostrovy v Tichém oceánu
­ Celková rozloha: 8,9 mil km2

Komplexní charakteristika Austrálie
rozloha: 7 700 000 km2
počet obyvatel: 18 500 000
hlavní město: Canberra
úřední jazyk: angličtina
- oficiální název: Australský svaz
- federace: 6 států + 2 teritoria: Queensland (Brisbane), Nový Jižní Wales (Sydney), Victoria (Melbourne), Jižní Austrálie (Adelaide), Tasmánie (Hobart), Západní Austrálie (Perth), Severní teritorium (Darwin), Teritorium hlavního města (Canberra)
- objevena Jamesem Cookem v r. 1770, kdysi trestanecká kolonie
1) Poloha
­ J a V polokoule
­ Prochází jí obratník kozoroha
KRAJNÍ BODY
S – mys York
J – Jihovýchodní mys
Z – Příkrý mys
V – Byronův mys
2) ČLENITOST POBŘEŽÍ
- Tichý a Indický oceán
- Tasmanovo moře (Tasmánie), Korálové moře (Fraserův ostrov), Arafurské moře (Melvillův ostrov), Timorské moře
- Velká útesová bariéra – největší nahromadění korálů na světě
- Yorský poloostrov, Arnhemská země
- Carpentarský záliv, Žraločí záliv, Velký australský záliv, Spencerův záliv, Bassův průliv
3) Přírodní poměry
POVRCH
­ Velmi jednotvárný, rozsáhlá tabule s vyvýšenými okraji
­ Plochý reliéf, nadmořská výška průměrně 270 m (nejnižší na světě)
­ Nejvyšší místo – Mt. Kosciusko
­ Nejnižší místo – proláklina Eyerova jezera: -16 m
Povrchové celky
-Západoaustralská tabule: pouště - Velká písečná poušť, Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť, Simpsonova poušť
-Ostrovní (ostrovní asi proto, že vyčnívají z roviny jako ostrovy)australské hory – Mac Donnelovo pohoří, Musgraveovo pohoří
-Středoaustralská nížina
o Velké předělové pohoří, Modré hory, Australské Alpy – nejvyšší hora Austrálie Mt. Kosciusko (2228 m)
- Buše, na severu pralesy
- Jih od Alice Springs největší kámen na světě (pískovcový monolit) ULURU = Ayersova skála (Ayers rock) – 3600*348 m
Podnebí
-Sever – tropy, ovlivněno letním monzunem (vane v prosinci, lednu)
-Subtropické, kontinentální, arivní klima (= výpar převažuje srážky)
-rovníkové deštné lesy i pouště – rozmanité klima
-J, JV ovlivněn pasáty => vlhčí podnebí
-monzuny, pasáty, tajfuny
Vodstvo
-2/3 plochy tvoří bezodtoké oblasti
-stálá říční síť – Murray, Darling (napájeny srážkami)
-zbytek toků - periodické toky – creeky
-jezera občasná, většinou se slanou vodou – vysychají – Torrensovo, Eyreovo
-Artézská podpovrchová voda (podpovrchová voda, která je pod tlakem)
Rostlinstvo, živočišstvo
-Vysoký výskyt endemitů
-S – tropický deštný les, subtropický opadavý les
-J- savana (bush-bush)
-Křovinaté porosty blahovičníků, akácií a dalších rostlin, zvané scrub – střední a jihozápadní Austrálie
-Eukalyptus (blahovičník)
-Vačnatci (medvídek koala, klokan, vačice)
-Vejcorodí (ježura, ptakopysk)
-Šelmy – pes dingo
-Potíže - králík
4) Obyvatelstvo
- Původně domorodí obyvatelé Austrálci (Aborogines – černá rasa) (dnes v severních oblastech)
- nerovnoměrné osídlení, většina obyvatel na jihovýchodě nebo kolem pobřeží, vnitrozemí téměř neobydlené (farmy)
- vysoká urbanizace
- většina obyvatel bílá rasa (kolonie VB)
5) Hospodářství
Ekonomika:
- zaměřena na těžký průmysl, Brokenhill
Těžební průmysl:
- významné zdroje, vývoz do Japonska a Evropy
- černé uhlí – východní pobřeží (Newcastle)
- ropa – spousta lokalit, obrovské množství zásob
- uran
- bauxit – 1. na světě ve vývozu (spolu s železnou rudou)
- železná ruda – Západní Austrálie
- mangan, wolfram, kobalt, olovnaté rudy, cín...
- zlato, stříbro
Hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, textilní a potravinářský průmysl.
Průmysl soustředěn hlavně na východním pobřeží.

Zemědělství
Rostlinná výroba
- intenzivní
- pouze 1 desetina – pole, přesto světová obilnice – pšenice
- další - ječmen, proso
Živočišná výroba
- chov ovcí (na jihu, říká se, že je tam 10krát více ovcí než lidí), skotu, rybolov
- cukrová třtina, bavlník, kaučukovník, banánovník
- vývoz vlny

Komplexní charakteristika Oceánie
rozloha: 1 200 000 km2
počet obyvatel: 11 800 000
úřední jazyk: angličtina a francouzština
- oblasti: Mikronésie (Drobné ostrovy), Melanésie (Černé ostrovy), Polynésie (Mnohoostroví)
- ostrovy:
-kontinentální – Nový Zéland a další drobné ostrovy
-sopečného původu – převažují, v Polynésii, Havajské ostrovy
-korálové (atoly) – v teplých mořích
- podnebí: většina v tropech, subtropy, vlhké klima, východní prodění (pasáty), místní vyrovnávací větry, munzuny, tajfuny, bujná vegetace
- 15 samostatných území: Federativní státy Mikronésie, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Nový Zéland (Wellington), Palau, Papua Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Havaj
- 14 závislých území:
-USA (5) – Americká Samoa, Guam, Severní Mariány, Midway, Wake
-Francie (3) – Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Wallisovy ostrovy
-Nový Zéland (3) – Cookovy ostrovy, Niue, Tokelau
-Austrálie – Norfolk
-Velká Británie – Pitcairnovy ostrovy
-Chile – Velikonoční ostrov
Melanésie: Fidži, Papua Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu, Nová Kaledonie, Norfolk
Mikronésie: Federativní státy Mikronésie, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Guam, Severní Mariány, Wake
Polynésie: Havaj, Midway, Samoa, Tonga, Tuvalu, Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau, Velikonoční ostrov, Wallisovy ostrovy, Nový Zéland
1) Obyvatelstvo:
- Francouzi, Britové
- Mikronésané, Polynésané, Evropané
- na Novém Zélandu původně Maorové
- převaha bělochů na Havaji a Novém Zélandu
- největší hustota osídlení: Nauru
- nejvíce obyvatel: Papua Nová Guinea, Nový Zéland
- náboženství – hlavně křesťanství
- turistický ruch
2) Zemědělství
- rybolov, výlov perel
- plantáže – koření
- kopra (pomleté ořechy) – kokosová palma
- cukrová třtina, batáty, jamy, ovoce
3) Hospodářství
Těžební průmysl:
- Nová Kaledonie – těžba niklu a chrómu
- Melanésie – měděné rudy
- Nauru – fosfáty
- Papua Nová Guinea – ropa
Potravinářský průmysl
Turistika
­ Potápění, exotické země (Havaj)
Nový Zéland
­ Původní obyvatelé – Maorové
­ Krásná příroda – sopky, gejzíry(geotermální elektrárny) , ledovce
­ Hlavní město Wellington
­ S – subtropy, J – oceánské podnebí
­ Hospodářství: důležitý cestovní ruch
­ Zemědělství- největší produkce masa a mléka na osobu
­ Nejvyšší produkce kiwi

Žádné komentáře:

Okomentovat