Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

39. Afrika B)

Socioekonomická charakteristika Afriky – regionální členění, ekonomika, charakteristika vybraného státu

8) Hospodářství
- ekonomicky nejslabší kontinent, nejvyspělejší Jižní Afrika, nejzaostalejší země afrického rohu (pás Sahelu)
- nepříznivé přírodní podmínky, negramotnost, nemoci
- vysoký přirozený přírůstek, špatná dopravní síť
- minimum lidí zaměstnáno ve sféře terciární, hodně v zemědělství
­ nejmén rozvinutý světadíl (vájimka JAR – patří k 10 nejvyspělejším státům světa)
­ S Afrika (pás zemí MAGRIB = západně od Nilu) také výjimka – blízko Evropy, otvírá se zöna volného obchodu
Zemědělství
- převažuje extenzivní
- nejdůležitější složka hosp.
- zazměstnává 70 % ekonom. aktivního obyv.
- hlavně rostlinná výroba – plantážní charakter, monokulturní
- nízká mechanizace, velké množství lidí
- rozdílná úroveň zemědělství
Rostlinná výroba
-50% svět. sklizně kakaových bobů
-20% bavlna
-10% podzemnice olejná
-exportní plodiny
Naturální - samozásobitelské (plodiny pro vlastní obživu):
o proso (pás Sahelu), pšenice a kukuřice (Egypt, Jižní Afrika), čirok, rýže (Guinejský záliv, Keňa), hlíznaté plodiny – batáty a jamy (Nigérie), brambory (Egypt)
Monokulturní – plantážové (exportní plodiny):
-založeno na 1 plodině, většinou vlastní zahr. společnosti
-citrusy (sever Afriky), datle, fíky, vinná réva (Alžírsko), korek (Mali), tráva Haifa, olivy (obě na severu), bavlník (Egypt, Súdán), kakaovník (Guinejský záliv, Pobřeží slonoviny), kávovník (rovníková oblast), čajovník (Keňa), sisal (Tanzanie), palma olejná, vzácné dřevo, banánovník, podzemnice olejná (Nigérie), tabák (Jižní Afrika), kaučukovník (rovníková Afrika), koření (Zanzibar, Seychely, Komory atd.), kokosová moučka (kopra)
oba případy žďárové zemědělství (likvidace lesů)
Živočišná výroba
-téměř nemá význam, stáda jsou velká ale podvýživená
-S – brání chovu muslimové
-J – výskyt mouchy tsetse
-chov skotu (pás Sahelu), ovce (sever Afriky, Somálský poloostrov), kozy (Somálský poloostrov), velbloudi, rybolov – převažuje sladkovodní (Libérie)
Průmysl
- 2% průmyslového objemu světa, nejvíce – JAR
- na pobřeží – Guinejský záliv, severní Afrika, Východoafrická příkopová propadlina
Textilní a potravinářský průmysl:
- nejdůležitější
- Guinejský záliv
Energetika:
- nedostatečná výroba el. Energie
- převažují vodní elektrárny – Násirova nádrž, řeka Niger, Volta; ostatní řeky na jihu s velkým hydroenergetickým potenciálem využity minimálně
- tepelné elektrárny – severní země, JAR
- atomová energie – jediná atomová elektrárna v JAR
Těžební průmysl:
- většina na export
- ropa – Alžírsko, Libye, Egypt, Guinejský záliv (Nigérie, Gabon)
- zemní plyn (Alžírsko), uhlí (JAR), železná ruda (Egypt, Mauretánie, Libérie, JAR), mangan (Gabon, JAR), bauxit (Guinea, Ghana), uran (JAR), měď a chrom (Zambie), zlato (JAR), diamanty (Demokratická republika Kongo), fosfáty (Atlaské země)
Hutní průmysl:
- tam, kde se těží železná ruda
- Egypt, Libye, Alžírsko, Jižní Afrika
- barevné kovy: energetické zdroje musí být, Demokratická republika Kongo, Zambie (oblast Východoafrické příkopové propadliny)
Strojírenství:
- Egypt, Ghana
Chemický průmysl:
- petrochemie v ropných státech
- severní Afrika, Guinejský záliv

9) Doprava
- silniční doprava –hlavně kolem Nilu, JAR, Dakar -> Cassablanca, většina silnic nezpevněná
- železnice – tratě od Guinejského zálivu, většinou tratě od dolu nebo plantáže k pobřeží; oblast Nilu a měďného pásu
- letecká doprava – asi 100 letišť (Johannesburg); hlavně mezinárodní doprava
- vodní doprava – minimální, př. Kongo
- námořní doprava – Libérie (největší loďstvo)
- potrubní doprava
- klasická doprava – karavana

Jihoafrická republika
rozloha: 1 200 000 km2 (15krát čr)
počet obyvatel: 46 000 000
hlavní město: Pretoria nebo Kapské město (sídlo vlády)
- Bloemfontein – sídlo nejvyššího soudu
Historie:
- původně Sanové a Khoinové
- 1487: v Africe Portugalci, Bartolomeo Diaz se dostal k mysu Dobré naděje
- 1498: V. de Gamma
- Portugalci se zde neusadili, Holanďané se v průběhu 17. století dostali do Afriky, 1901 – prohráli bitvu s Angličany (Burské války), Holanďané poraženi a vytlačeni Brity s JAR
- rasismus – politika apartheidu – potlačili práva černochů a upřednostňovali bělochy, vytvořena ghetta pro černochy (Bantustany) – segregace ras (rozdělování ras)
- Nelson Mandela – 1994 propuštěn z vězení, 1. svobodné volby, Zulové – početní převaha, vytvořili stranu ANC, vyhráli volby a Mandela se stal prezidentem JAR, později dostal Nobelovu cenu míru
Přírodní podmínky:
- hornatý povrch, Dračí hory
- poušť Namib, savany
- 22 národních parků – Krugerův národní park (nejstarší v Africe)
- řeky: Orange, Limpopo, Vaal, Tugela (nejvodnatější vodopády světa)
- klima: subtropy a mírný pás, velké rozdíly mezi západem (studený proud ochlazuje) a východem (teplý proud => otepluje)
Zemědělství:
- pšenice, kukuřice, brambory, bavlník, tabák, luštěniny, vinná réva
- chov skotu, prasat, ovcí
Průmysl:
- těžební velký význam, hodně nerostných surovin
- 1. na světě v těžbě zlata (Kimberley), platiny a chromových rud
- 2. na světě v těžbě manganových rud
- těžba diamantů, uranu, bauxitu, železných rud, mědi, stříbra
- paliva – uhlí a ropa
- energetika – jediná jaderná elektrárna v Africe, tepelné elektrárny
- černá i barevná metalurgie
- výroba důlních zařízení zemědělských strojů, elektrotechniky, zbraní, dopravních prostředků
- chemický průmysl – hnojiva, trhaviny
- textilní a potravinářský průmysl
- turistický ruch => hodně letišť
Města:
- 60% městské obyv.
- Johannesburg, Port Elizabeth, East London, Durban

6) Egypt
rozloha: asi 1 mil. km2
počet obyvatel: 65 mil.
hlavní město: Káhira
- republikou se stal v r. 1953
- 1958 vytvořil Sjednocenou arabskou republiku spolu se Sýrií a Jemenem, vystupovali proti Izraeli až do r. 1961 – neshody
- důležitý turismus - pyramidy
Přírodní podmínky:
- Středozemní a Rudé moře spojeno Suezským průplavem
- povrch tvořen většinou vápencem, povrch nakloněný, nejhlubší místo – proláklina Kattare
- Velká písečná poušť, Nubijská poušť, Arabská poušť
- Násirova nádrž
Podnebí:
- suché tropy, prší průměrně 7 dní v roce
Obyvatelstvo:
- 90% arabů
- soustředěno v povodí Nilu, přelidněnost
- náboženství – hlavně islám, křesťanství (koptové)
Ekonomika:
- stagnuje, klesají příjmy ze Suezského průplavu
- kvůli nebezpečí z Blízkého východu zde létá méně turistů => klesá příjem z cestovního ruchu
Průmysl:
- převažuje těžební
- těžba ropy, zemního plynu, uhlí, železné rudy, manganu, solí, fosfátů
- chemický průmysl, strojírenství, hutnictví (Heluán), potravinářský průmysl
- textilní průmysl – tkaní koberců
Zemědělství:
- zaměstnána polovina obyvatel, zemědělci – fellahové
- v povodí Nilu, na závlahách, sklizeň 3x do roka
- pěstování bavlníku, kukuřice, pšenice, rýže, brambor, tabáku, citrusů, vinné révy, cukrové třtiny
- bídné podmínky pro chov živočichů, velbloudi, drůbežářství, buvoli
Města:
- Alexandrie, Búr Said aj.

7) Nigérie
rozloha: necelý 1 mil. km2
počet obyvatel: asi 150 mil.
hlavní město: Niger
Přírodní podmínky:
- Čadské jezero – vysychá
- řeky – Niger, přítok Benue
- vodní nádrž Kainji
- Adamanská vysočina, plošina Jos
Podnebí:
- na jihu tropický deštný les, většinou vykácený, vlhké tropy
- na severu savany, přecházejí v poušť – desertifikace, středněvlhké a suché tropy
Průmysl:
- těžba ropy, zemní plyn, cínové rudy
- postupná industrializace
Zemědělství:
- zaměstnáno asi 60% lidí
- batáty, podzemnice olejná (4. na světě), palma olejná (3.), kakaovník, kávovník, bavlník, rýže, proso
- kočovný chov skotu – Nomádi

Žádné komentáře:

Okomentovat