Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

23. Střední Evropa A)

-4 nejvyspělejší země – SRN, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko
-4 postkomunistické státy – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko

Spolková Republika Německo
federace 16-ti spolkových republik
• Bavorsko – Mnichov
• Braniborsko – Postupim
• Hesensko – Wiesbaden
• Sasko – Drážďany
výhodná geografická poloha ve střední Evropě - přístup k Severnímu i k Baltskému moři
Sousedí s: ČR, Rak. , Niz. , Polsko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko a Dánsko
území bylo nově vymezeno po 2.sv.válce (ztráta Východního Pruska, hranice s Polskem posunuty k západu na Odru a Nisu)
v letech 1949 – 1990 bylo rozděleno na 2 státy – Spolkovou republiku Německo (SRN) a Německou demokratickou republiku (NDR)
Po sjednocení – 2.10 1990 – patří SRN svou rozlohou 357 000km² mezi větší státy Evropy (6. místo) a v počtu obyvatel je na místě prvním – 82 mil. ob.
jsou v EU a NATO, chtějí do rady OSN

Přírodní poměry

Povrch Německa se postupně zvedá od severu k jihu. Jsou zde 3 velké přírodní oblasti:.
• Severoněmecká nížina -Meklenburská jezerní plošina (jezero Müritz)
• Středoněmecká vrchovina - Harz, Duryňský les, Franský a Švábský Jura, Schwarzwald, Český les, Bavorský les, Smrčiny
• Předhůří Alp - Severní vápencové Alpy - Zugspitze 2963 m. n. m.
jezera: Bodamské 305 km², Chiemsee (většinou ledovcového původu)
ostrovy - Rügen, Usedom, Fehmarn, Helgoland, Východofrízské o., Západofrízské o.
řeky - Rýn (přítoky Neckar, Mohan, Mosela, Ruhr); Dunaj (pramení ve Schwarzwaldu), Odra, Labe
řeky propojeny systémem kanálů (doprava)

Podnebí
- S a Z oceánské, chladnější, deštivé; V a J vnitrozemské klima
velké plochy lesů: Český les, Bavorský les, Lužická pánev

Obyvatelstvo
počet obyvatel: 82,4 milionů (2004)
úřední jazyk: němčina
náboženství: protestantismu – 47%(sever, východ), římskokatolická církev - 36% (Bavorsko), skoro 20% obyvatel vyznává islám
vysoká hustota zalidnění, ale nerovnoměrná (vysoká - Porúří, Porýní, Sasko a Durynsko)
2.světová válka přinesla Německu značné ztráty obyvatel
bezprostředně po ní byli však na jeho území přesídleni Němci žijící dosud na území Československa, Rumunska a Polska
-v době existence 2 států probíhala silná imigrace ze zemí jižní Evropy a hlavně z Turecka do SRN
-také emigrace z NDR do SRN =>berlínská zeď
-násilnosti vůči přistěhovalcům - Turkům, konflikty mezi imigranty – Turky a Kurdy
-Lužičtí Srbové – slovanská menšina při českých hranicích

Berlín - nově opět hlavního města - leží Postupim s proslulým zámeckým parkem Sanssouci , známá třídu Unter den Linden, Braniborská brána, Alexanderplatz s televizní věží, zámek Charlottenburg.
Hannover: =mmezinárodní veletrhy
Frankfurt nad Mohanem: historické město, knižní veletrhy
Kostnice: město na břehu Bodamského jezera, místo, kde byl upálen Jan Hus
Mnichov: město piva, olympijský areál
Oberstdorf : mamutí skokanský můstek

Hospodářství
nerostné suroviny:
• obrovské zásoby
• hnědé uhlí – oblast Turinska, Lužice, Středoněmecká pánev
• černé uhlí – Porúří, Dortmund, Essen
• jedny z největších zásob kamenné soli na světě – Magdeburg
• ropa v Severním moři
• rudy dováří
hutnictví: Porýní, Porúří
strojírenství:
• auta – VW (Volksburg), BMW(Mnichov), Audi(Ingolstadt), Mercedes (Studgart), Opel
• elektronika – Grundig, Bosh, Siemens
chemický prům.: při ropovodu, umělá vlákna, hnojiva (Kolín nad Rýnem)
keramický prům.: Míšenský porcelán, naleziště kaolínu
potravinářský prům.: pivovarnictví, Bavorsko
zemědělství:
• moderní, intenzivní, nestačí však krýt domácí spotřebu
• poměrně málo kvalitních půd
• převládá živočišná výroba (4.-5. na světě)
• skot v nížinách (na maso a mléko), prasata, drůbež – příměstské chovy
• žito, oves, ječmen,cukrová řepa, brambory, chmel, zelí, vinná réva
• vinařská oblast v údolí Mosely a Rýna
doprava:
• vyspělá síť dálnic – kvalitní, hustá
• přístavy – Hamburk, Brény, Kýl, Lübeck, Rostock, říční - Duisburg
• kanály k říční dopravě
• letiště – Frankfurt, Berlín, Düsseldorf, Mnichov

Alpské země
-vnitrozemské státy, velkou část území pokrývají Alpy
-rozlohou malé státy, neutrální politika
-germánské národy
-dravé řeky – levná vodní energie,
-nedostatek nerostných surovin
-ekologické státy, šetří lesy, důraz na pořádek a ekologii
-ekonomicky velmi významné, rozvinutá tercielní sféra
-podnebí ovlivněno nadmořskou výškou
-padavý vítr z hor – fén (teplý)

Švýcarsko
-Švýcarská konfederace, federace 26 kantonů
-„země Helvetského kříže“
sousedí s Francií, Itálií, Rakouskem, Lichtenštejnskem a Německem
Hlavní město: Bern
-není v EU, člen OSN
-41 ti km2 , 7,3 mil. ob.
-¾ rozlohy Alpy

Přírodní poměry

-vnitrozemský stát v jihozápadní části Evropy
-70% povrchu má horský charakter
-nejvyšší hora Monte Rosa 4634 m v Penninských Alpách, stejně jako proslulý Matterhorn
-Ledovce -okolo 140 – největší Aletschský , ledovcová jezera: Ženevské, Bodamské
pramení zde Rýn, Inn, Ticina

Obyvatelstvo

úřední jazyky: němčina, francouzština, italština, rétorománština
-dělí se na 20 kantonů a 6 polokantonů s vlastní vládou a parlamentem
-všeobecná braná povinnost – Švýcarská garda ve Vatikánu
-častá referenda, velmi vysoká životní úroveň
-těžko získatelné občanství, těžce přijímají imigranty
-cestovní ruch – klimatické lázně(čerstvý vzduch), lyžování – Davos, St. Mozitz

Bern: hlavní město země s 149 800 obyvateli. Sídlo spolkových úřadů a Světové poštovní unie, kulturní centrum. Leží na rozhraní mezi francouzsky a německy mluvícími oblastmi
Curych – největší , Luzern, Ženeva. Basilej, Davos

Hospodářství

-vysoké HDP díky bankovnictví, pojišťovnictví
-hospodářsky nejstabilnější země světa
-vysoká kvalifikovanost pracovníků – kvalitní výrobky
-nedostatek nerostných surovin
průmysl:
• strojírenský – optické přístroje, hodinky (Rolex, Swatch, Omega), nože, automobilové součástky, měřící a vědecké přístroje
• chemický – léčiva, kosmetika
• energetický – vodní elektrárny – nadprodukce – export
• potravinářský – čokoláda, sýry, mléčné výrobky (Maggi, Nestlé, Dr Oetker)
• polygrafický, zbrojní

zemědělství:

nedostatek orné půdy (10% plochy země)
• téměř polovina potravin se musí dovážet
• zaměstnává kolem 5% ob.
• pěstování nenáročných plodin -cukrové řepy, brambor, méně obilí a ovoce
• chov skotu pro mléko, extenzivně

Žádné komentáře:

Okomentovat