Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Administrativní dělení a Moravskoslezský kraj

-ČR je středoevropský demokratický vnitrozemský stát s rozlohou 78 864 km2
-ČR je stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran
-Hlavou státu je prezident, vrcholným zákonodárným orgánem je Dvoukomorový parlament
-ČR je členem EU, NATO a Visegrádské čtyřky

Vývoj
První zmínky o českém území máme z 9. stol.n.l. (Velká Morava)
Mezi léty 1526 – 1918 byly české země včleněny do Rakousko – Uherské monarchie
V letech 1918 – 1992 (kromě 2.sv.války – Protektorát Čechy a Morava) byly české země součástí Československa
Od 1.1.1993 se stala ČR samostatným státem a zároveň nabyla účinnosti Ústava ČR
Mezi léty 1948 – 1989 byly české země,jako komustický stát součástí vychodního bloku s velkým vlivem ze SSSR

Administrativní členění
-Území České republiky se dříve dělilo na 7 krajů, z hlediska zákona tyto kraje stále existují, v praxi jsou však zastíněny existencí nových, samosprávných krajů
-Středočeský kraj Praha
-Jihočeský kraj České Budějovice
-Západočeský kraj Plzeň
-Severočeský kraj Ústí nad Labem
-Východočeský kraj Hradec Králové
-Jihomoravský kraj Brno
-Severomoravský kraj Ostrava

Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem zřízeno 14 vyšších územních samosprávných celků, jejichž názvy obsahovaly slovo kraj.
-hlavní město Praha (A) 1 186 618 obv.
-Středočeský kraj (S) Praha 1 171 200
-Jihočeský kraj (C) České Budějovice 630 063
-Plzeňský kraj (P) Plzeň 553 896
-Karlovarský kraj (K) Karlovy Vary 304 770
-Ústecký kraj (U) Ústí nad Labem 823 725
-Liberecký kraj (L) Liberec 430 285
-Královéhradecký kraj (H) Hradec Králové 549 620
-Pardubický kraj (E) Pardubice 507 425
-Vysočina (J) Jihlava 511 406
-Jihomoravský kraj (B) Brno 1 132 350
-Olomoucký kraj (M) Olomouc 639 857
-Zlínský kraj (Z) Zlín 589 975
-Moravskoslezský kraj (T) Ostrava 1 249 778

podle Evropské unie se státy dělí na statistické jednotky NUTS
0- ČR
1- ČR
2- 8 nuts (severozápad, jihozápad)
3- kraje
4- okresy
5- obce

Moravskoslezský kraj
-rozlohou patří k největším 5 555 km2
počet obyvatel: nejlidnatější, více než 1,2 mil. obyvatel
okresy: Opava, Ostrava, Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek
-jeden z nejvýchodnějších krajů – Východní bod: Bukovec
-sousedí s Polskem, Slovenskem a Zlínským a Olomouckým krajem
zasahují 3 geomorfologické celky :
-Česká vysočina, Jeseníky (Praděd, Slunečná) – pozůstatky sopečné činnosti (Venušina sopka, Velký a Malý Roudný), Oderské vrchy (Fidlův kopec)
-Vněkarpatské sníženiny – Ostravská pánev, Moravská brána, v Pleistocenu zalednění -> Bludné balvany
-Západní karpaty – Beskydy (Lysá Hora, Radhošť, Smrk)

VODSTVO
Úmoří baltského moře, kde teče Odra (přítoky Opava, Moravice)
Výskyt nádrží – Krušberk, Slezská Harta, Žermanice, Morávka, Těrlicko, (rybník Jistebník)

PODNEBÍ
Mírné, ovlivněno nadmořskou výškou, ze severu pronikají studené větry

PŮDNÍ FOND
Půdy středně úrodné (hnědozem) kolem řek a v nížinách
Převažují smrkové monokultury, většina CHKO (Beskydy)

OBYVATELSTVO
Nejlidnatější a největší hustota obyvatelstva
Vysoký stupeň urbanizace, centrum tvoří Ostravská aglomerace
Rozmach až v počátku těžby uhlí a zprůmyslněním oblasti
Periferie: Brutnál, Karviná
Vysoká nezaměstnanost srovnatelná s Ústeckým krajem
Vysoký podíl národnostních menšin, v minulosti dojíždění za prací (Romové, Poláci)
Havířov – město postaveno v 50.letech, přímo jako sídlo pro horníky
Opava – vysoká religiozita (nízká v Ostravě), vysoký přirozený přírůstek

PRŮMYSL
-V historii jedna z průmyslových základen
-Těžby černého uhlí, dnes v Karviné
-Navazuje hutnický průmysl
-Dnes nejsou doly rentabilní -> uzavřené
Hutnictví – Vítkovice, Nová Huť, válcovny F- M, Třinecké železárny
Strojírenství – Tatra Kopřivnice, Vagonka Studénka, Romo Fulnek, Ostroj Opava
Chemický – Moravské chemické závody Ostrava, Galena Opava (IVAX), Optimit Odry
Potravinářský – Masokombinát Martinov, Opávia, Mlékárny Kunín
Textilní – Havířov (obuvnický), Tonak Nový Jičín
Výroba celulosy – Biocel Paskov
Energetický – Třebovice, Dětmarovice
Lanex – Bolatice

NEROSTNÉ SUROVINY
Černé uhlí – Ostravská pánev, Ostravsko – Karvinský revír, Frenštát (zakonzervováno)
Polymetalické kovy – podhůři Hrubého Jeseníku – Zlaté hory
Vápenec – Moravský kras, Štramberk, Hranice
Ropa, zemní plyn – Příbor
Sádrovec – Kobeřice

ZEMĚDĚLSTVÍ
Brambory, cukrovka, řepka – bionafta, nenáročné plodiny, pšenice
Chov skotu, drůbeže, prasat, (v horských oblastech – extensivní chov ovcí)

Velké letiště L. Janáčka – Mošnov
Sportovní letiště – Dolní Benešov
Budování dálnic směr Polsko
Železniční doprava – Český Těšín, Ostrava, Bohumín

CESTOVNÍ RUCH
Spolupráce s Polskem, Slovenskem
zámky: Kravaře, Hradec nad Moravicí, Radůň, Slezsko-ostravský hrad
Hukvaldy, Štramberk, Jeseníky, Moravskoslezské beskydy, Vrbno pod pradědem
lázně: Klimkovice, Darkov, Jánské lázně

Problémy:
Nezaměstnanost v důsledku restrukturalizace velkých závodů a útlumu těžebního programu
Zničení životního prostředí – bezohledná těžba, tepelné elektrárny

OSTRAVA
-3. největší město ČR (320 tis. obyvatel), Poruba (90 tis. obyvatel), Zábřeh (120 tis. obv.)
-dříve „ocelové srdce“
-průmyslové město
-kulturní centrum

Havířov – satelitní město

Žádné komentáře:

Okomentovat