Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25. Rusko, Zakavkazsko, střední Asie A)

Ruská federace
-největší stát světa - 17.175 400 km², rozkládá se na dvou světadílech, asijská část-10 mil. km2
144.264 000 ob, nízká hustota zalidnění (8,7 lidí na km²),
-Hl. město Moskva, prezidentská republika
Měna: rubl=100 kopějek
Sousedící země: Ukrajina, Mongolsko, Lotyšsko, Kazachstán, Gruzie, Finsko, Estonsko, Čína, Bělorusko, Ázerbájdžán
hranice vymezena r. 1991, po rozpadu SSSR 15 nástupnických států
Historie: SNS a formování nového Ruska
• Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) byl po 2.SV jednou ze dvou světových supervelmocí
• r. 1991 a rozpad SSSR ukončil více než 70 let trvající nadvládu jediné strany a jednoho mocenského centra – Moskvy nad šestinou světa
• Sovětský centralismus znemožnil přirozený vývoj hospodářství i společnosti SSSR
• „Perestrojka“ -hospodářská a politická reforma z r. 1985
• Srpen 1991 – rozpad SSSR na jednotlivé státy
• Prosinec 1991 – přijata dohoda o vzniku Společenství nezávislých států (SNS) – členství odmítly pobaltské republiky, na krátkou dobu i Gruzie a Ázerbajdžán
• moc se z moskevského centra přenáší do dalších, dříve periferních center

Přírodní poměry
-hranice mezi Evropou a Asií – Bajkalský záliv, Ural, …
-roviny (70%)- Východoevropská ( Ruská tabule), Západosibiřská a Severosibiřská
Nejnižší bod: Kaspické moře - 28 m n. m
pohoří – Ural, Velký Kavkaz, Altaj, Sajany, Kamčatské, ….
rozsáhlá Středosibiřská vysočina - mezi Jenisej a Lenou
Nejvyšší hora: Elbrus - 5633 m n. m
řeky- Ob, Jenisej, Lena, Amur, Volha (nejdelší evropská řeka). Jezera-Ladožské, Oněžské jsou největší v Evr., Bajkal je nejhlubší jezero světa
řeky sibiřského typu – často zamrzají – záplavy, velká bezodtoká oblast (Aralské j.)
ostrovy: Kurily, Nová Země, Sachalin, Novo Sibiřské
poloostrovy: Kamčatka, Čukotka

Klima

• v polárním, mírném a subtropickém pásu, ovlivněno teplými mořskými proudy
• má vliv zeměpis. šířka, nadm. výška, vzdálenost od oceánu a reliéf
• převážná část Ruska má kontinentální podnebí – velké rozdíly teplot - Omjakon
• severovýchodní Sibiř až -70 C
• klimatické podmínky ovlivňují rozmístění vegetačních pásů (polární pustiny, tundry, tajgy, lesostepi, stepi, polopouště)

Obyvatelstvo

-mnohonárodnostní stát – až 100 menšin – Ukrajinci, Laponci, Bělorusové,…
-vysoká urbanizace – 73%
-náboženství70% žije v evropské části- Moskva, Sankt-Peterburg, Povolží, Ural.
-obrovské rozdíly Evropa X Asie, město X vesnice
-největší město Moskva+ aglomerace = 12 mil ob.
-sociální rozdíly, chudoba X velké bohatství
-pravoslavné

Oblasti – Hospodářství

-rozdíly mezi E a A
-80% hospodářské produkce v E části
-byla světová velmoc, význam klesá – snaha ji obnovit
-vlastní jaderné zbraně
-snaha o restrukturalizaci na tržní ekonomiku
-převažuje těžký průmysl

Okolí Moskvy
• 12 mil. ob, Moskva je obklopena hustými lesy
• konkurence schopné výrobky
• textilní, chemický, strojírenský průmysl
• hnědé uhlí
• Kreml, Rudé náměstí, Chrám Vasila Blaženého
Severo-západ
• kulturní centrum – Petrohrad – Ermitáž (největší galerie), výroba lodí
• Pečorská pánev – těžba černého uhlí, dřeva
• Munmarsk, Archanděl – nezamrzající přístavy
Povolží
• centrum chemického průmyslu – ropa, zemní plyn, draselné soli
• Volha – velký význam – přehrady, kanály
• strojírenství – automobily
• Kazaň, Samara, Nižní Novgorod
černozemní střed
• jih – lázeňská oblast, zemědělské oblast
• obilnice Ruska
• Donbruz – černé uhlí
Ural
• velké zásoby nerostných surovin – Fe-ruda, barevné kovy, platina, zlato
• těžké hutnictví, strojírenství
• Perm, Ufa, Jekaterinburk,…
• ropovod
západní Sibiř
• od Uralu po Jenisej
• naleziště ropy – ropovody, plynovody
• černé uhlí, rudy
• metalurgie, těžký prům.
• obrovská města - Omsk, Novosibirsk
střední Sibiř
• diamanty, nerostné bohatství – složitá doprava
• Jenisej – nádrže – Bradská, Krasnojarská
• přístav Nordvik, Jakutsko
dálný východ
• osídlení při pobřeží – Vladivostok,
• Kamčatka – sopečná činnost
• pěstování rýže, těžba dřeva
• hydro-energetický potenciál – vodní elektrárny

Doprava
trans-Sibiřská magistrála - železnice -Moskva-Vladivostok
podstatnou měrou na vnitrostátní nákladní přepravě se podílí železniční doprava a říční plavby
 vzhledem k rozlehlému území má v přepravě osob i zboží značný význam letecká doprava.
1. Zakavkazsko
republiky, byly součástí SSSR
Zakavkazsko je nevelké území, odedávna značně hustě osídlené
má pestré přírodní podmínky, obyvatelstvo i hospodářství
3 republiky: Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie (hl. města-Jerevan, Baku, Tbilisi)
Přírodní poměry
pohoří:
• hornatá oblast mezi Velkým a Malým Kavkazem
• hlavní hřebeny Kavkazu brání pronikání severních větrů
• nejvyšší vrcholy, pokryté ledovci, měří přes 5 000m
• téměř celý povrch Arménie zabírají náhorní plošiny a hory Malého Kavkazu a Arménské vysočiny.
nížiny:
• Západní, Kolchidská – vyznačují se vlhkým subtropickým podnebím (až 2 400mm srážek ročně)
• Východní, Kursko-arakská nížina má z větší části polopouštní ráz
častá zemětřesení svědčí o tom, že horotvorná činnost stále pokračuje
na východě v nadmořské výšce 1900 m leží velké jezero Sevan

Obyvatelstvo
-nerovnoměrné osídlení, převládá venkovské ob.
-národnostně, jazykově a nábožensky pestrá oblast
-Arméni a Gruzíni patří mezi staré křesťanské
-Arménie byla první zemí na světě, v níž se křesťanství v roce 301 stalo státním náboženstvím
Ázerbájdžánci - islám
-vztahy mezi kavkazskými národy jsou složité, v některých případech velmi napjaté (Jižní Oseti, Severní Oseti, Náhorní Kačabách, Abcházie,…)
-současná špatná hospodářská situace a snaha ji co nejrychleji vyřešit vedla k vytvoření -jednoho z nejžhavějších ohnisek napětí po rozpadu SSSR
-Ruská politika zde vytvořila podmínky pro bezpráví a příkoří, jež je na jednotlivých národech pácháno dodnes(Čerkesové,Osetinci aj.)
-dalším a nemalým problémem je střet kulturních tradic a to především muslimských a křesťanských. Po tisíciletí už zde probíhají národnostní boje
nedávné problémy Abcházie a Gruzie mají tedy určitě v pozadí i geopolitické zájmy Ruska – přístup k Černému moři a udržení si svého vlivu v Zakavkazsku
od roku 1988 je Arménie zapojena do ozbrojeného konfliktu v Náhorním Karabachu , arménské enklávě v sousedním Ázerbájdžánu .

Hospodářství
-oblast je silně závislá na Rusku
-hospodářství je založeno na těžbě surovin (plyn, ropa, rudy)
-ropa – Kaspická nížina,
-oblast má velmi důležitou roli v zajištění tranzitu plynu a ropy
-základem ekonomiky zvláště v posledním těžkém období se opět stalo zemědělství
-zemědělská produkce strukturou a objemem silně odpovídá někdejší funkci regionu v bývalém SSSR
-rozhodující je rostlinná výroba - ovoce (v nižších polohách i fíky, ve vyšších jablka a broskve) zelenina, čaj, granátová jablka a vinná réva

Žádné komentáře:

Okomentovat