Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16. Geografie dopravy, služeb a cestovního ruchu

Doprava
Cílevědomá lidská činnost uskutečňující přemisťování lodí, nákladů, energie, zpáv a informací v prostoru
Umožňuje propojení jednotlivých hospodářských sfér, mezinárodní dělba práce
Rozmístění dopravy je ovlivňováno socioekonomickými poměry (rozmístění výrobních sil v dané oblasti, úrověň rozvoje hospodářství)

Suchozemská doprava
1) pomocí nosičů – listonoš, šerpové, pošťáci
2) pomocí zvířat – kůň, osel, velbloud, jak, skot, lamy, sloni
3) automobilová = silniční – využívá cesty se zpevněným povrchem, první cesty byly v Římě, dálnice je silnice sloužící k rychlé dopravě, víceproudá, zařazena do mezinárodní dopravy, oddělené směry, vjezdy a výjezdy, nejsou ostré zatáčky, stoupání ani klesání, odpočívadla, telefony, nejhustší síť je v Japonsku, Německu, USA, z. Evropě, na světě je 550 milionů aut, vyspělé země 30-50% lidí má vlastní auto, rozvojové země 1% lidí má vlastní auta, většinou chodí pěšky
4) železniční – první železnice v Anglii v roce 1825, ve vyspělých zemích se tratě zkracují, v rozvojových prodlužují, nejhustší síť je v Evropě, Japonsku, TGV – Francie, Šinkansen – Japonsko, rychlost 200-300km/h,
existují čtyři typy železniční dopravy:
a) evropský (nejstarší, hustá síť, menší náklady, poměrně intenzivní využití, třetina elektrifikovaná, 100% elektrifikace ve Švýcarsku)
b) severoamerický typ (moderní vybavení, řídká, nepříliš elektrifikovaná, hodně velké náklady, nižší frekvence využití)
c) ruský typ (menší hustota, velké množství nákladu, intenzivní využití, ne tak moderní jako v Americe, hlavní tratě jsou elektrifikované
d) rozvojový typ (řídká síť, zaostalá, vozí nerostné suroviny, z těžby do přístavu, nízká frekvence využití, rozdílné rozchody kolejnic)
5) potrubní – umožňují jednosměrnou přepravu, přeprava bez obalu, finančně nenáročná na výstavbu, přeprava na dlouhé vzdálenosti,
ropovody – Arabský pol., Čína, USA, Rusko, Evropa, zemní plyn – stejné oblasti jako ropa, Norsko,
parovody – u tepelných elektráren, vytápění, vínovody, potrubní pošta, uhlovody
6) říční – výhody – laciná, pojme velké množství nákladů hlavně sypkých, nevýhody – znečištění řeky, závislá na stavu vody v řece, počasí, většina splavných řek se propojuje, Dunaj + Mohan, Dunaj + Rýn, říční ledoborce v Rusku, přepravují písek, uhlí, výletní plavby, největší říční přístav Duisburg (Rýn)
7) speciální druhy dopravy – doprava energie – nejlepší rozvodové systémy v Evropě, Americe, v Africe a Asii méně rozvinutá, doprava zpráv a informací – internet, pošta, TV, telefon, 70% všech hovorů buď v Evropě nebo Americe

Námořní doprava
Převeze velké množství nákladů na velké vzdálenosti, je levná, ale je pomalá, při havárii znečišťuje životní prostředí, je závislá na počasí
60% lodí je registrováno v zemích levné vlajky (finanční výhody, menší daně, nemusí být pojištění, Řecko, Libérie, Panama, Bahamy, Malta)

Letecká doprava
Používá se na velké vzdálenosti, přepravuje hlavně osoby a rychle se kazící zboží, květiny, poštu.
Výhodou je, že je rychlá, relativně bezpečná, ale je drahá, závislá na počasí, hlučná.
Nejvýznamnější letiště jsou ve Frankfurtu nad Mohanem, Londýně (Heathrow), Paříži(Orli, Charels de Gaulle), Moskvě (5 letišť), Chicagu (O´Hara), Dallasu, Atlantě, Los Angeles, Tokiu, Jakartě, New Yorku (JFK).
Hlavní letecké trasy jsou mezi Evropou a s. Amerikou, Evropou a j. Amerikou, Evropou a blízkým východem
Letadla létají rychlostí přibližně 900 km/h

Služby
Ekonomická činnost člověka, která poskytuje užitek
Nevytváří výrobky
Ve vyspělých zemích pracuje ve službách 55% ekonomicky aktivního obyvatelstva (ukazatel vyspělosti země)
Infrastruktura – komplex zařízení, které zajišťují v daném regionu nebo sídle předpoklady pro poskytování služeb
Služby se dělí na výrobní a nevýrobní
-Výrobní služby souvisí s výrobou, průmyslem, odvoz odpadků ze stavby apod.
-Nevýrobní služby jsou přímo pro lidi. Pro společnost je policie, státní správa, obrana státu. Pro obyvatelstvo – kadeřnictví, lékaři, bary
Dále se služby dělí na výdělečné a nevýdělečné
-Výdělečné jsou například restaurace, lázeňství, kadeřnictví
-Nevýdělečné jsou armáda, školství, zdravotnictví. Nejvíce peněz je v bankovnictví, pojišťovnictví, nejméně ve zdravotnictví
Práh služeb je hranice, kterou určuje počet lidí, kteří budou službu využívat
Řádovost (hierarchie) služeb určuje posloupnost služeb
-Služby biologické potřeby – 1. řád – potraviny, 2. řád – restaurace, ubytovny, lékárny, 3. řád – nemocnice
-Kulturní potřeby – 1. řád – kulturní dům, škola, kroužky, hřiště, 2. řád – stř. školy, divadla, kina, knihovny, 3. řád – vysoké školy, galerie, muzea, výstaviště, koncertní síně
-Psychické potřeby – 1. řád – úspěch, práce, škola, sport, rodina, 2. řád – diskotéky, zábava, 3. řád – rekreace, lázně, moře, sauna.
Služby vyšších řádů jsou soustřeďovány do větších měst


Cestovní ruch
Pohyb lidí za účelem rekreace, sportu, kultury,ve volném čase.
Musí mít určité předpoklady
Realizační (umožňují uskutečnit cestovní ruch – doprava, ubytování, stravování, kulturní nebo sportovní střediska, lékař, inf. středisko),
lokalizační (vhodné podmínky, přírodní předpoklady – moře, hory, sníh, teplo, zima; kulturní – památky, muzea, hrady,zámky),
selektivní (kdo se účastní a v jaké míře, pracující cestují více než nezaměstnaní, urbanizační, sociální, politická – lidé z totalitního režimu nemohou cestovat, ekologické, demografické). -Podle délky pobytu se dělí na krátkodobý (do 3 dnů) a dlouhodobý,
-podle rozložení v roce se dělí na sezónní (moře) a celoroční (lázně),
-podle území cesty se dělí na zahraniční a domácí,
-podle ekonomického přínosu se dělí na aktivní (někdo přijede k nám) a pasivní (někdo od nás odjede),
-podle organizovanosti se dělí na individuální a kolektivní,
-podle cíle cesty se dělí na rekreační, poznávací, sportovní, léčebný, náboženský
Nejvíce cestují lidé z Evropy 60%, Japonska, USA, Kanada jezdí do Evropy, 13% Amerika, 13% Asie. Nejnavštěvovanější místa jsou Španělsko, Itálie a Francie, s. Afrika, středozemí.

Žádné komentáře:

Okomentovat