Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

24. Střední Evropa B)

Rakousko
Rakouská republika, federace
9 spolkových zemí: Dolní Rakousy, Štýrsko, Horní Rakousy, Burgenland, Salcbursko, Voralbersko, Tyrolsko, Korutany, Hlavní město Vídeň
Hlavní město: Vídeň (Wien) -1 800 000
sousedi: Něm., ČR, Sloven, Maď., Slovin., It., Švýc. a Licht.
-84 tis km2 , 8 mil ob.
-2/3 rozlohy Alpy

Přírodní poměry

vnitrozemský stát, položený ve Východních Alpách v povodí horního Dunaje
pohoří: Vysoké Taury s vrcholem Grossglockner 3797m, Nízké Taury, Alpy
ledovec Dachstein, Neziderské jezero (mírně slané)
Dunaj – obrovský hospodářský význam, doprava, energie, zavlažování

Obyvatelstvo

-56% urbanizace
-národnostně homogenní stát
-turistický ruch
-v návštěvnosti se Rakousko stále pohybuje v první desítce zemí na světě
-za památkami starobylých měst, lyžovat a chodit po horách
l-yžařská střediska: St. Anton, Kitzbühel, Kaprun a Innsbruck (zimní olympijské hry)

Vídeň: na Dunaji, největší dopravní křižovatka v zemi(letiště, železnice, dálnice a dunajskou lodní plavba).Zámek Schonbrunn, Stephansdom-Dóm sv., radnice, opera, Hunderwasserovy domy, Pater – zábavní středisko
Graz: (Štýrský Hradec), průmyslové město; Linz: průmyslové město na Dunaji
Salzburg, Hallstadt

Hospodářství
poloha zajišťuje významné postavení v mezinárodním obchodě
změnila z agrární země na stát s vyspělým průmyslem a rozvinutými službami
nerostné suroviny: sůl, magnezit, tuha, ropa, zemní plyn, hnědé uhlí, barevné kovy
průmysl:
• hutnictví železa – výroby oceli, chirurg. nástroje, zbraně (Linz)
• zpracování hliníku – v Ranshofenu u Branau jedna z největších hliníkáren na světě
• strojírenství - výroba stavebních strojů a speciálních vozidel
• elektrotechnika - výroba polovodičů, optiky, měřicí technika, spotřební elektronika
• chemický a petrochemický - hnojiva, plasty a umělá vlákna (Linz a Lenzing, velká rafinérie u Vídně
• potravinářský – sýry, čokoláda – Milka, pivo, Sachrův dort, štrúdl
• dřevozpracující, textilní
• cestovní ruch

zemědělství:

• v nížinách: cukrovka, kukuřice, ječmen, pšenice a zelenina + vinná réva
ve vysokohorských oblastech extenzivní pastevectví, malé soukromé farmy
• chov skotu pro výrobu masa a mléka, chov prasat a drůbeže

Lichtenštejnsko
-knížectví, malý stát, „údolí míru“
-hl.město Vaduz
-157 km2 , 35 tis ob
-měnová a celní unie se Švýcarskem
-jsou v OSN
-cestovní ruch, polygrafie (známky), bankovnictví

Postkomunistické země
Polsko
-prezidentská republika, od roku 1418 samostatný stát
-dělí se na vojvodství
sousedi: Německo, Bělorusko, Ukrajina, Rusko, Litva, Slovensko, ČR
-313 tis. km2 , 40 mil. ob.
-člen NATO, EU

Přírodní poměry

-na severu rozsáhlé nížiny ledovcového původu – sandr
-Velkopolská nížina, Slezská nížina, Pobaltská nížina, Mazovská, Pomořanská, Kdaňská
-Malopolská vysočina, Lublinská vrchovina, Slezské Beskydy
-Mazurská jezerní plošina, jezera Malý a Velký Stav
-Visla, Dunajec, Bug, Odra, Lužická Nisa
-přechodné klima, na S přímořské, jih mírné
-listnaté, smíšené lesy, borovicové lesy – Běloběžský les (zubr)

Obyvatelstvo

-40 mil ob, 7 mil žije mimo Polsko
-homogenní stát, malé menšiny – Ukrajinci, Bělorusové
-silný katolismus (zákaz potratů, „není homosexualita“)
-obchodníci, podnikatelský záměr, dobrá diplomacie (EU)

Hospodářství a Sídla
-rychlý a úspěšný přechod na tržní ekonomiku
nerostné suroviny:
• černé uhlí (nej na 1 ob.) – Horní Slezsko, Katovice
• hnědé uhlí – Zelenia Gora
• měď, olovo, zinek – Malopolská vrchovina
• síra – Tarnobrzek, kamenná sůl
• ropa, zemní plyn
hutnictví, strojírenství: výroba lodí – Gdaňsk, Štětí
chem. průmysl: rafinérie – Ploch
textilní, zpracovatelský, elektrotechnický
zemědělství:
• ¼ ob. pracuje v zemědělství, ½ plochy je orná půda
• velké dotace z EU – konkurence schopnost, nižší ceny
• brambory, žito, len – velké množství
• chov prasat, skotu, drůbeže
• pšenici musí dovážet
doprava: špatná infrastruktura, nejsou dálnice

Střed
• Varšava – 2 mil. ob., na Visle, zničena během 2. sv. války, nemá historické památky
• Lodž – 1 mil. ob. textilní průmysl
• Toruň, Bydhošť
Jihovýchod – koncentrace obyvatelstva a průmyslu, nedostatek vody, znečištění
• Katovice – kulturní centrum
• Krakov – historické město, v blízkosti Nová Huta – hutnictví
• Vieliezka – těžba soli, turistický ruch
• Chořov + Ratiboř + Gwilice + Bialsko + Těšín – konurbace
• Zakopane – zimní sporty
Sever – nízká koncentrace obyvatel, málo ner. surovin (břidlice), rybolov
• Štětí, Gránsk, Gdyni – přístavy
Západ
• Opole – festivaly
• Wroclav – historické město, Lešno, Kozle

Slovensko
-republiky, hl. m. Bratislava
-vnitrozemský, hornatý stát, 30% území více než 500m. n. m.
-člen EU, NATO, má EURO
-5,4 mil. ob., 49 tis. km2
Přírodní podmínky
hornatý stát: Vnější západní Karpaty - Tatry (Gerlachovský štít 2655m), Nízké Tatry
řeky: Váh, Hron, Dunaj
na východě nížiny: Východoslovenská, Podunajská

Obyvatelstvo
-osídlení v mezihorských kotlinách
-80% Slováci, Maďaři, Romové
-vysoký PP, venkovské tradice
-dojížďka za prací, vysoká nezaměstnanost
-na východě problém s Romy a Maďary
sídla: Bratislava, Prešov, Žilina, Banska Bystrica, Nitra, Trenčín

Hospodářství

-ner. suroviny: magnezit, vápenec, hnědé uhlí, lignit (Modrý Kameň), sůl (Prešov)
hutnictví: Košice, hliníkárny – Žjár nad Hronou
chem. průmysl: ropovod (Slovnaft) – farmaceutický a gumárenský prům.
dřevozpracující: papírny – Zvolen, Martyn
energetika: vodní elektrárny – Liptovska Mara, jaderné el. byly uzavřeny
zemědělství:
• Jih – vinná réva, ovoce, pšenice, kukuřice, meruňky, skot, prasata
• Horské oblasti – pastevectví, ovce, kozy, brambory, cukrová řepa

cestovní ruch:

• lázně – termální prameny – Trančanské Teplice, Bardejov, Sláč
• horská turistika – lyžaři, …

Maďarsko
-republiky, hl.m. Budapešť
-nížinatá země
-10 mil. ob., 93 tis km2
-za Rak-Uh obilnice země, za socialismu větší svoboda
-ugro-finský jazyk
-úbytek obyvatelstva, záporný PP
-silné Maďarské menšiny v zahraničí

Přírodní podmínky

-nížinatá, úrodná země: Velká a Malá Uherská nížina
-stepi – černozem = pusta
-kontinentální, suché klima
-velký význam řek: Dunaj, Tisa
-malé pohoří Matra (sopečného původu)
-jezero Balaton – turistický ruch, Nesiderské

Hospodářství

ner. suroviny: hnědé uhlí, bauxit (nezpracovávají, vývoz)
strojírenství, elektrotechnika, farmaceutka, konzervárenství (čabajka, uherák)
zemědělství:
• prochází transformací, velmi intenzivní – přebytky, 60% rozlohy orná půda
• náročné plodiny – meruňky slunečnice, pšenice, kukuřice, papriky, rajčata
• vinná réva – Tokaj
• tradiční potravinářské výrobky – Segedýn, Debrecín (centra)

Žádné komentáře:

Okomentovat