Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Transformní státy střední Evropy

Transformní státy střední Evropy

Střední Evropa je částí Evropy ležící mezi východní a západní Evropou, kterou většinou rozumíme:
  • Polsko
  • Česko
  • Slovensko
  • Maďarsko
  • Slovinsko, 
  • označované někdy také jako středovýchodní Evropa.

Ekonomická úroveň klesá směrem na východ. V průmyslu převažují strojírenství (dopravní prostředky), hutnictví a chemie. V zemědělství mírně převládá živočišná výroba nad rostlinnou. Ta se zaměřuje na pěstování obilí, cukrovky a brambor. Hustá a frekventovaná je dopravní síť.

Žádné komentáře:

Okomentovat