Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Vodní doprava

    Vodní doprava je relativně pomalá, zato je bezkonkurenčně nejlevnější – prosazuje se především v dopravě velkých objemů na velké vzdálenosti (suroviny, ropa, zemědělské plodiny, průmyslové výrobky apod.). Přístavy jsou dopravní uzly, kde se koncentruje zpracování dovezených surovin (rafinérie, petrochemický průmysl) a uskutečňuje se překládka). Největšími světovými přístavy jsou Šanghaj, Singapur, Rotterdam, Hong Kong, Nagoja, Antverpy…

Vnitrozemská vodní doprava
    Vnitrozemskou vodní dopravu charakterizují především splavné řeky, bez velkých spádů (Evropa, VB – Skotsko: Kaledonský kanál – prokopaný), jezera ve vyspělých zemích propojené kanály. I přes pokles významu kanálů v dopravě, jich stále velký počet řeky propojuje (Evropa: Rýn – Labe – Odra; Rýn – Mohan - Dunaj). Tato doprava má velký význam v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Přístavy zajišťují naložení i vyložení nákladu, mnohé jsou specializovány na určitou surovinu. Největší přístavy (Rotterdam, Londýn, Hamburg, Kodaň, Le Havre, Barcelona, Genova zvané též Janov) se nachází především v ústí velkých řek a jsou mimořádně významnými rozvojovými uzly jednotlivých zemí a oblastí světa.

Námořní doprava
    Námořní doprava má dlouhou tradici → obchodní, válečné, rybářské loďstvo. Zajišťuje přepravu objemných materiálů (rudy, uhlí, ropy, dřeva, obilí) na velké vzdálenosti, má 50 % na výkonu nákladní dopravy. Význam osobní dopravy klesá, uplatnění má spíše na trajektových linkách a v přepravě při pobřeží. K významným přístavům patří Singapur, Čiba, Kóbe, Šanghaj, Nagoja, Jokohama, Honkong, Antverpy, Kwangyang, Ósaka, Inčchon, Kitakjúsú, Marseille, Long Beach, Pusan a Gaoxiong.

Žádné komentáře:

Okomentovat