Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Irsko, Irská republika je členem Evropské unie od roku 1973.

Celková rozloha země činí 70.282 km2.
Nejvyšší hora: Carrauntoohil (1.041 m) - v pohoří Macgillycuddy's Reeks v hrabství Kerry.
Hlavní město: Dublin (irsky "Baile Átha Cliath") má 505.739 obyvatel a leží asi uprostřed východního pobřeží ostrova.
Další velká města: Cork (174.000 obyvatel), Galway (50.900 obyvatel), Limerick (75.400 obyvatel)
Vodstvo
Nejdelší je řeka Shannon (386 km včetně ústí) - pramení v pohoří Cuilcagh Mountains v hrabství Cavan a protéká středem ostrova až k širokému ústí západně od města Limerick, kde se vlévá do Atlantického oceánu.
Ostrov je protkán množstvím menších říček a jezer.
Najdeme zde rozsáhlé bažiny a rašeliniště.

Příroda v Irsku

Irská krajina byla v historii z velké části přeměněna člověkem. Původní lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století, dnes jsou dominantní pastviny a pole.

Nerostné bohatství:

zinek, zemní plyn, olovo, vápenec, sádra, rašelina (používaná jako palivo)

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel Irské republiky je asi 4,2 milionu (oficiální odhad z července 2009). Irská populace je rostoucí, současný stav je nejvyšší od roku 1861.
Hustota zalidnění - v průměru 60,3 obyv./km2, nejvyšší je na východě a jihu země, nejnižší na severozápadě.
V Irské republice je necelých 90% obyvatel římskokatolického vyznání, 3% protestantů, 0,1% židovské víry a zbytek je bez vyznání.
Struktura obyvatel :
•    věkové složení:
0-14 let: 20,9%
15-64 let: 67,1%
nad 65 let: 12%
•    gramotnost: 98%
•    očekávaná délka života (celkem): 78,24 let
•    očekávaná délka života (muži): 75,6 let
•    očekávaná délka života (ženy): 81,06 let
•    porodnost (počet dětí na 1 ženu): 1,85 dětí
Národnosti
•    Irové (87,5%)
•    Skotové
•    Angličané
•    Welšané
•    novodobí imigranti (Číňané, Nigerijci, Poláci, Litevci...)

Zemědělství

v živočišné výrobě jsou nejdůležitějšími sektory chov dobytka a navazující mlékárenský průmysl. Hlavními plodinami jsou ječmen, pšenice, cukrová řepa, brambory a houby. Důležitý je též mořský rybolov (mořeká treska), poslední dobou často také pěstování ryb v pobřežních farmách, tzv. akvakultura

Žádné komentáře:

Okomentovat