Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Pevninská doprava

    Sem řadíme železniční a silniční dopravu a dopravu po řekách a kanálech, nesmíme opomenout dopravu ropovody a plynovod, jíž užívají oblasti produkující ropu a zemní plyn.  Nejprve se k přepravě užívalo řek a kanálů (ty byly důležité v 9. století), ale začala jim konkurovat železnice.

Železniční doprava
     Má uplatnění v přepravě nákladů a relativně levného zboží na velké a střední vzdálenosti. V Africe, Jižní Asii a Latinské Americe má značný význam i pro přepravu osob. Rozhodujícími ukazateli využití jsou: objem přepravy (hmotnost přepravovaného nákladu) a výkon přepravy (součin nákladu a vzdálenosti). Ve vyspělých státech se délka železniční sítě snižuje s rušením nehospodárných tratí. Ve velkých aglomeracích se rozvíjí výstavba příměstských železničních sítí. Též si udržuje význam v transkontinentální dopravě (Transsibiřská magistrála v Rusku, USA, Kanada, Čína, Japonsko, Indie a Austrálie). Dříve úbytek osobní dopravy kvůli automobilismu, ale nyní se začíná znovu uplatňovat a to především v kratších vzdálenostech - boj s leteckou dopravou (TGV ve Francii, Hikari v Japonsku, ICE v Německu). Nejhustší železniční síť je v západní Evropě a východních USA. Většina tratí je jednokolejných, podíl elektrifikovaných tratí tvoří 12 %. Problémy mohou tvořit různé rozchody kolejí.
    Typy železniční dopravy:
-    evropský typ (vysoká frekvence vlaků, menší náklady, hustá železniční síť)
-    severoamerický typ (řídká síť, moderní vybavení, nízká frekvence vlaků, velké náklady)
-    ruský typ (intenzivní využívání, přesun obrovského množství hromadných nákladů, malá hustota železniční sítě)
-    koloniální typ (rozvojové země, řídká nevýkonná síť, malá frekvence vlaků)
    Magistralizace železniční sítě – soustředění výkonů této dopravy do hlavních (ústředních) tahů a jejich modernizace (magistrál).
    Vysokorychlostní vlakové soupravy – spojují nejvýznamnější hospodářská centra; TGV ve Francii, Šinkanzen v Japonsku, ICE (InterCity Expres) v Německu). Tyto vlaky musí mít kvůli svým rychlostem samostatné (zabezpečené) koleje.
    Kontejnerizace – přeprava nákladů v typizovaných kontejnerech, nutná je výstavba překladišť, následuje rychlé překládání mezi různými dopravními prostředky.
    Kombinovaná přeprava – převoz nákladních automobilů na vagónech nákladních vlaků při průjezdu náročným terénem.
    Ro-La = propojení železnice a silniční dopravy (např. Rakousko, Švýcarsko → kvůli Alpám).

Žádné komentáře:

Okomentovat