Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slovinsko Průmysl a zemědělství V průmyslu je ve Slovinsku zaměstnáno 32 % pracovních sil a průmysl vytváří necelých 34 % HDP.

Průmysl a zemědělství

V průmyslu je ve Slovinsku zaměstnáno 32 % pracovních sil a průmysl vytváří necelých 34 % HDP. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou kovozpracující průmysl, chemický průmysl, elektronický a elektrotechnický, potravinářský, papírenský průmysl a textilní, oděvní a kožedělný.
Pro slovinské zemědělství je typické velké množství maloplošných hospodářství, jež v průměru obhospodařují 6,5 hektaru půdy.Necelých 64 % zemědělské plochy je rozděleno mezi malé statky o velikosti do 15 hektarů. Pro zemědělství je typická nízká produktivita.

Firmy:
Elan(lyže),
Gorenje(spotřebiče)  

Národnostní složení:
Slovinci 88 %,
Chorvati 3 %,
Srbové 2 %  

Náboženství:
katolíci 80 %,
pravoslavní

Turisticke oblasti:
Alpy

Žádné komentáře:

Okomentovat