Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

LEDOVCE Kryosféra - část krajinné sféry, u níž je více než 2 roky teplota pod bodem mrazu

LEDOVCE
Kryosféra
- část krajinné sféry, u níž je více než 2 roky teplota pod bodem mrazu
- voda v pevném skupenství ve formě sněhu, podpovrchového a podzemního ledu
- Permafrost - dlouhodobě zamrzlá půda, vytváří se v oblastech s teplotou nižší než 0 C
- dochází k promrzání litosféry až do hloubky několika set metrů
- 24% souše na Severní polokouli – Aljaška, sever Kanady, Skandinávie, Ruska

Ledovce
- největší zásobárna sladké vody na světě
- vytváří se nahromaděním sněhu a jeho stlačováním vlastní vahou
- sestoupení do údolí, které tvaruje do hloubky a do stran – vznik ledovcových tvarů
- sníh → firn (přechodné stádium mezi sněhem a ledem, vznik roztáváním a mrznutím sněhu) → ledovcový led
- vytváří se ve vysokých zeměpisných šířkách (pevninské) nebo vysokých nadmořských výškách (horské), kde sníh je celoročně, oblasti ohraničeny sněžnou čarou
- sněžná čára – ohraničuje území se stejnou souvislou pokrývkou sněhu (mění se)
- pod sněžnou čarou se nachází ledovcový splaz
- pevninské daleko mohutnější než horské
- nadmořská výška sněžné čáry závisí na podnebí, vyskytuje se i ve vysokých horách v tropických oblastech
- př. ledovců: Vatnajökull na Islandu, Velký Aletschský ledovec v Alpách, Arktida – zamrzlá hladina mořské vody bez pevniny (jen do hloubky několika desítek cm)
- ledovce jsou erozním činitelem
- podílí se na modelování reliéfu
- brázdění, obrušování, odlamování a ohlazování – eroze díky teplotám a tání a neustálému opětnému zledovatění vody (rozpínání terénu, sesuv půdy na typické ledovcové údolí, rýhování atd.)
- díky sesuvu ledovců a jejich tání a činnosti vznikají i jezera (morénová, ledovcová, karová)
- ledovce dělíme na pevninské a horské
1. pevninský
- v nižších nadmořských výškách
- velký, zarovnává zemský povrch, zaobluje krajinu
- vytváří morény – materiál, který ledovec valí před sebou – bludné balvany
- Grónsko (Vatnajokull), Antarktida (86% všech ledovců, 2-3km mocnost), Island, Baffinův ostrov
- nejvíce v době starších čtvrtohor (=pleistocén) – Skandinávský ledovec i u nás
- pozůstatky – jezera USA a Kanada, Evropa – Finská jezerní plošina, Karelská jezerní plošina, polské jezerní plošiny – Pomořanská, Mazurská, Velkopolská, Mazovská
2. horský
- ve vysokých nadmořských výškách
- podstatně menší plocha
- příklady: Velký Aletschský ledovec v Alpách, zbyla ledovcová jezera (na Šumavě, plesa v Tatrách)

Žádné komentáře:

Okomentovat