Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Současný stav českého hospodářství

Současný stav českého hospodářství
- ČR vznikla v r. 1. 1. 1993.
- Československo 28. 10. 1918, kdy patřilo do první desítky, dvacítky nejvyspělejších států v Evropě. Docházelo k tomu, že méně rozvinuté části ČR byly dotovány, aby se zde rozvinul průmysl a ekonomika. Bylo zde zaměření především na spotřebitelský průmysl, strojírenství.
- Do ekonomiky zasáhla druhá světová válka. Zaměření na strojírenství.
- Po druhé světové válce (1948 – 1989) nastala totalita, bylo znárodněno vlastnictví, podniky začaly vlastnit státy a výroba začala být silně neefektivní a konkurenceschopnost českých podniků se ztratila.
- Po revoluci nastala privatizace, která byla kupónová, nebo přímý prodej do soukromých rukou. Nastala dále restrukturalizace hospodářství. Lidé se přesunuli ze zemědělství do služeb.
- K velkému růstu HDP (cca 5%) došlo kolem roku 2006-7 (velký růst = konjunktura).
- V roce 2009 nastala mírná recese, HDP se snížilo a v roce 2011 zase začalo mírně růst, cca 1-2%. Od roku 2012 by měla nastat stagnace hospodářství.
- HDP v r. 2010: 4 bil. Kč
- plnění státního rozpočtu: 1 bil. Kč
- státní dluh (konec 2010): 1,3 bil. Kč
- úroky ročně: 50 mld.
- splátka na snížení státního dluhu: 90 mld.
- saldo zahraničního obchodu (rozdíl export – import): pár desítek mld. ve prospěch exportu = kladné saldo (=bilance)
- nezaměstnanost: 9%

Žádné komentáře:

Okomentovat