Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klasifikace hospodářství:

Klasifikace hospodářství:

1. Primér: těžba nerostných surovin, rybolov, zemědělství (příroda zapotřebí)

2. Sekundér: průmysl, stavebnictví

3. Terciér: služby, cestovní ruch

4. Kvartér: vědy, školství, výzkum

Zaměstnaní:

- Zemědělství 5%

- Průmysl 40%

- Služby 55%

Během restruktulizace přechází lidé ze zemědělství do služeb. Podíl pracujících v průmyslu zůstává stejný, ale lidé přecházejí z oborů, které ztrácejí na významu (metalurgie, textilní, obuvnický) do nových (elektrotechnika, nanotechnologie)

Žádné komentáře:

Okomentovat