Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HOSPODÁŘSTVÍ ČR Vývoj ve 20. století

HOSPODÁŘSTVÍ ČR
Vývoj ve 20. století
Období Rakouska-Uherska, do 1918
v českých zemích (území dnešní ČR) soustředěna více než polovina průmyslu Rakouska-Uherska, dobrý základ pro hospodářství samostatné republiky

Období ČSR - Československá republika, 1918-1938
v ČR rozsáhlý průmysl, Slovensko a Podkarpatská Rus spíše chudá zemědělská oblast → dělalo se zde záměrné zprůmyslnění (industrializace)
hospodářství bylo v soukromých rukách (kapitalismus), ČSR patřilo mezi ekonomicky nejvyspělejší státy světa

2. světová válka, 1939-45
výrazné poškození hospodářství, klesl počet ekonomicky aktivních obyvatel (zejména mužů), vystěhování asi 2 miliónů Němců ze Sudet (po válce)→ pohraniční továrny a vesnice v úpadku

období komunismu, 1948-1989
hospodářství ve státním vlastnictví, jen minimum výroby, služeb a zemědělské půdy v soukromých rukách, kolektivizace zemědělství (zestátnění zemědělské půdy, strojů, zvířat a vytvoření JZD a státních statků), stav hospodářství se zhoršil, zaměření hlavně na hutní výrobu a strojírenství (těžký průmysl)

období kapitalismu (tržního hospodářství), od roku 1990
změna struktury hospodářství = restrukturalizace hospodářství (zmenšení významu hutnictví, textilního a sklářského průmyslu, větší rozvoj služeb a cestovního ruchu, stále významné strojírenství, velký rozvoj automobilového průmyslu). Záměr je výroba konkurenceschopných výrobků.
Privatizace - převádění majetku státu do soukromého vlastnictví (převod, prodej firem nebo půdy).
Př.: Český Telecom → Telefónica O2

Žádné komentáře:

Okomentovat