Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ledovcové pochody (glaciální pochody, kryogenní)

Hlavním modelačním činitelem zemského povrchu je voda v pevném skupenství.
Kryogenní pochody vznikají v části krajiny - kryosféře, ve které je minimálně 2 roky teplota pod bodem mrazu (v oblastech ledovců a permafrostu)

mrazové zvětrávání -  mechanické působení puklinového ledu v horninách. Opakované tání a mrznutí vedou k mechanickému rozpadu hornin
Kar (= ledovcový kotel) – sníženina na horách, kde dochází k navátí sněhu a jeho stlačení vlastní vahou, místo, kde vzniká ledovec, odtud se ledovec šíří do údolí

sníh → firn (zkrystalizovaný sníh) → led
ledovcové údolí (=trog) - modelováno horninami unášenými ledovci do tvaru písmene U
fjord – úzká dlouhá původně ledovcová údolí zaplavená mořskou vodou (pův. ledovcová údolí v době ledové, kdy mořská hladina byla níže)

moréna – horninový val (kameny, hlína) natlačený ledovcem při jeho posunu

po odtání ledovce působí jako hráz zadržující vodu → ledovcová jezera

Černé j. – největší české jezero, Čertovo j., Laka, USA (př. Velké Medvědí, Otročí, Velká Kanadská jezera – Hořejší, Hurónské, Michigenské, Erijské a Ontario – jsou jezera tektonického původu, jejich tvar je domodelován ledovcovou činností z doby ledové – konec asi před 10.000 lety)

Žádné komentáře:

Okomentovat