Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Litosférická složka fyzickogeografické sféry B)

Tvary georeliéfu vytvořené endogenními silami
1) Horotvorná činnost
vrásová pohoří
• hřbet=antiklinála, údolí=synklinála
• př: Himaláje
příkopová pohoří
• nakupení vrás na sebe
• př: Alpy
zlomová pohoří =kerná pohoří
• hrást, kra, příkop
• vnikají v místech poruchy celistvosti zem. kůry
• př: Krušné hory
vráso-zlomová pohoří
• př: Karpaty
sopečná pohoří
• př: Doupovské hory
2) Sopečná činnost
-přemisťování roztavené látky (zem. pláště) na povrch
-žhavé magma a plyny pronikají pod tlakem na povrch
-v oblasti riftu a subdukce
-vzniká sopečný kužel (podmořské, ostrovní, pevninské)
-části sopky: magmatický krb, sopečný komín, kráter
-stratovulkán= vrstvená sopka z lávy a sop. prachu
-často doprovázeno zemětřeseními, špatně se předpovídá
-př: Etna, Apo, Krakatoa, Mauna Kea, Vesuv, Pico de Feide
3) Zemětřesení
-krátkodobé otřesy půdy důsledku pohybu zem. desek
-doprovázeno uvolňováním energie (tsunami)
-hypocentrum (ohnisko) –místo vzniku
-epicentrum –místo na povrchu, kde je nejsilnější
-měří se Richterovou stupnicí (0-10), nebo Markaliho stupnicí
-měřidlo –seismograf
-oblasti: Aljaška, Indonésie, Japonsko, Kalifornie, Chille
-největší: 1960 Chille (9,5), 1964 Aljaška(9,2), 2004 Sumatra (9)

Tvary georeliéfu vytvořené exogenními silami
1) Svahové pochody
ŘÍCENÍ
-ruchlý, krátkodobý pohyb na příkrých svazích
-např v : Tatry, Krkonoše (velehornatiny)
SESUV
-rychlý pohyb hmot na svahu podle několika smykových ploch
BAHENNÍ PROUDY
-pohyb rozbředlých jednozrnných hmot po svahu, které unášejí balvany
LAVINY
-rychlý pohyb sněhových hmot po svahu
2) Pohyby způsobené tekoucí vodou
RON - nesoustředné stékání vody => RONOVÉ RÝHY
PLAVENINY – materiály unášené vodou a plavou na hladině
SPLAVENINY – materiál, který vody valí po dně
ZÁKRUTY – řeka překonává překážky (až 180 °)
MEANDRY– velké množství zákrut, více něž 180°
DELTA – náplavová rovina u ústí mohutných řek
Krasové útvary
• vznikají v propostných horninách
• ZÁVRT – kuželovitá sníženina
• Stalagnit, stalaktit, Stalagnát
3) Tvary vytvořené ledovcem
-glaciální tvary
-ledovec modeluje terén svým pohybem
KAR – ledovcový kotel půlkruhovitého tvaru v horských oblastech
TROG – ledovcové koryto, široké údolí tvaru U
MORÉNA – materiál, který unáší ledovec před sebou, modeluje povrch, vznik hrazených jezer a ledovcové sníženiny (Sandr)
SANDR – výplavná rovina,vzniká roztaním ledovce, sníženina
4) Tvary vytvořené mořem (maritimní)
SRUP – pobřežní srázy
KOSA – hrazený záliv z obou stran
LAGUNA – částečně hrazený záliv
FJORF – záliv hluboko do pevniny (Norsko)
5) Tvary vytvořené větrem (eolické)
-vítr unáší drobné částice a ty obrušují jiné tvary
VIKLANY – skalnaté hřiby, v aridních oblastech
DUNY – písečné přesypy
SPRAŠ – akomodace prachových částic
6) Tvary ovlivněné živočichy, rostlinami
ATOLY – korálové útesy
GUANO – ptačí trus, pokrývá skály, bílé
TERMITIŠTĚ
RAŠELINIŠTĚ
JANTAR
7) Antropogení tvary
vyhloubené – LOMY, PÍSKOVNY
nasypané –MOLA, HRÁZE, OSTROVY, POLÁRY, HALDY
podzemní – ŠACHTY, ŠTOLY, TUNELY, BUNKRY

Žádné komentáře:

Okomentovat