Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10. Geografie obyvatelstva a sídel A)

demografie - nauka o obyvatelstvu, zabývá se kvalitativním a kvantitativním složením obyvatelstva, jeho strukturou a vývojem v určitých historických podmínkách
cenzus – sčítání obyvatelstva, u nás první za Marie Terezie
první větší nárust obyvatelstva po neolitické revoluci, další pak po průmyslové revoluci
od roku 1950 se počet obyvatel na Zemi ztrojnásobil

Demografické problémy
Přelidnění – mezi státy s největším počtem obyvatel patří Čína, Indie, USA, Indonesie, Brazílie
Úbytek žen (viz. Antipopulační politika v Číně: model rodiny s 1 dítětem, rodiče dávají přednost narození chlapce) snižování plodnosti mužů a žen
Nerovnoměrné rozložení obyvatelstva – dáno přírodními podmínkami, nadmořskou výškou
Sociální systém a nejistoty
Hladomor
Nemoci – např. AIDS (na světě 40 – 45 mil. Nemocných) srdeční nemoci, rakovina
nedostatek pitné vody

Rozmístění obyvatelstva
V minulosti se rozložení obyvatelstva podílela fyzickogeografická sféra, v dnešní době spíše socioekonomická sféra
Rozložení obyvatelstva je nerovnoměrné
Přírodní podmínky, které ovlivnily rozložení obyvatelstva:
-Vzduch od oceánu – do 200km od pobřeží zijě 50% obyvatelstva
-Podnebí
-Nadmořská výška – 4/5 veškerého lidstva žijí do nadmořské výšky
-500m.n.m. a 80% obyvatelstva na východní polokouli
-ukazatel zalidnění – udává se hustota zalidnění v obyv./km2

Demografická revoluce
Přirozená revoluce
-přirozený přírůstek
-kladný (porodnost – úmrtnost = +)
-záporný (porodnost – úmrtnost = ¬- )
-natalita – počet narozených na 1000 obyvatel
-mortalita – počet zemřelých na 1000 obyvatel
-nyní je na světě přes 6 mld. Lidí
-odhady do budoucna – do roku 2100 asi 10 mld., přelidnění rozvojových států, úbytek lidí ve vyspělých zemích

Reprodukční chování společnosti
1.fáze: neregulovaná porodnost, 6-7 dětí na ženu, vysoká úmrtnost v kojeneckém věku
2.fáze: 18.-19.stol. demografická revoluce, vysoká porodnost, klesá úmrtnost (souvisí se zlepšováním hygieny, lékařské péče, výživy)
3.fáze: snížení porodnosti, úmrtnost klesá
po demograf. Revoluci, malý rozdíl mezi P a Ú, malý PP, někdy i úbytek
příčiny poklesu porodnosti – rovnoprávnost žen, poviná školní docházka, odklon lidí od církve, používnání antikoncepce
-demografická revoluce se považuje za ukončenou ve chvíli, kdy úroveň plodnosti trvale poklesne pod 20 narozených dětí na 1000 obv/rok
-vyspělé země – po demograf. Revoluci
-rozvojové země – období demograf. Revoluce

Věk obyvatelstva
Vyspělé země Rozvojové země

Střední délka života
Za posledních 10 let se střední délka života zvýšila
2/3 lidí musí být v produktivním věku
v Japonsku je stř. délka života 81,6 let, v Evropě je nejvyšší na Islandu
průměrný počet dětí na jednu ženu je cca 1,4

Stěhovnání obyvatel
Emigrace – dobrovolné vystěhovájí z určitého státu
Imigrace – přistěhován

Migrace v rámci jedoho státu:
Urbanizace – stěhování z vesnic do měst
Suburbanizace – vystěhování z měst na vesnici, samota
Reurbanizace – zabydlování do centra města

Migrace v rámci jednoho státu (vnitřní)
Stěhovnání do oblastí v rámci jednoho státu

Dojížďka – časové omezená, pravidelná

Migrace v rámci jednoho kontinentu (vnější)
Např. vystěhování německého obyvatelstva po 2.sv. válce z Polska, ČSR
Běženci z Afganistánu

Migrace mezi kontinenty (vnější)
Evropané do Ameriky
Asiaté do Ameriky
Dovoz otrkoků z Afriky do Ameriky

Důvody stěhování
-Ekonomické důvody
-Politické důvody (válka)
-Rasismus
-Náboženské důvody
-Přírodní podmínky

Formy migrace: masové, individuální, organizované, živelné, dobrovolné, nucené
Odliv mozků – některé profese nedoceněny, v zahraničí lepší podmínky (programátoří, zdravotní sestry, řezníci, lékaři)

Rasy
Všechny rasy mají společný původ, později si rasy začali stěhovat a přizpůsobili se životním podmínkám
mongoloidní – Čína, Thajsko, Japonsko, Indiáni, Eskymáci
europoidní – Evropa, Austrálie, Severní a Jižní Amerika, Indie, Rusko, Arabský pol.
negroidní – Afrika, USA (hlavně potomci otroků), původní australské obyvatelstvo
Mestik – bílá + žlutá (Latinská amerika)
Mulat – bílá + černá rasa
Zambo – žlutá + černá rasa
Kreol – potomci Španělských přistěhovalců a indiánů
Předpoklady do budoucna – všichni lidé splynou v jednu rasu, jejíž název bude „bílá káva“

Žádné komentáře:

Okomentovat